New World Order v praxi (IX.) Progresivci z Bilderbergu a plány na vyvraždění 80 procent populace

15. dubna 2011 v 9:38 | -MT- |  Svetovláda
Podle slavného rozhlasového komentátora a producenta Alexe Jonese tkví
podstata NWO v tom, že jde o "společnou platformu nejrůznějších skupin
a organizací. Je to jméno pro jejich agendu, pro ideály globálních elit určené
naší planetě. Je to pekelná vize naší Země jakožto jednoho velkého vězení
a tato vize je zaměřená proti bezbranné veřejnosti."

NWO je však také: "věda o kontrole populace, o kontrole toku informací a o
formování lidské mysli." Lidé napojení na NWO se snaží ovlivňovat veřejnost
"skrze kulturu, skrze různé mediální finty" a takto vytvářejí "systém", díky
kterému řídí "další vývoj lidstva".


"Bilderberg Group" je vlastně takové "velké setkání mafiánských bosů".
"Každý z nich již přeci řídí své vlastní společnosti a setkávají se každoročně
proto, aby rozhodli hlavní otázky dalšího vývoje planety, nebo aby změnili
některé záležitosti dosavadního vývoje." "Jejich politikou je zřízení
celoplanetární vlády s cílem exterminace, vyvraždění nejméně 80 % světové
populace. A oni to veřejně přiznávají. Jsou již tak arogantní, že si myslí, že
veřejnost je příliš hloupá na to, aby zjistila, co vlastně dělají a co mají ve
skutečnosti za lubem. Chtějí vás prostě zabít /.../. Jsou to elitáři toužící mít
bezpečně zajištěnou pouze svou vlastní budoucnost /.../ chtějí řídit osudy
lidstva a dovolit jen své vlastní krvi a svým vlastním rodinám šťastnou
budoucnost např. pomocí umělého prodlužování života." Přitom běžným lidem
se snaží doporučovat euthanasii a obecně předčasnou smrt. Tihle lidé napojení
na NWO se právě teď "domlouvají", "jak to udělat, jestli zvolí metodu pomalého
vraždění populace tzv. v rukavičkách nebo na to půjdou tvrdě a ve velkém
rovnou zabijí nejméně 4,5 bilionů lidí."

Přitom cesta záchrany proti těmto zákeřným plánům Bilderbergu je jasná
a jednoduchá. Sami elitáři se jí samozřejmě velmi bojí. Proto se snaží ostatní
lidi zastrašovat, vnucovat jim např. povinné vakcíny, ničit jejich sebevědomí,
svobodu. Světoznámá bojovnice za zdravý lidský život, svobodu rozhodování
v medicíně a vytrvalá odpůrkyně povinné vakcinace populace Dr. Rima Laibowová
si myslí, že lidé kolem NWO "nejsou tak mocní jako my běžní lidé, pokud je nás
hodně" a spojuje nás společný ideál. Když se jako občané nedáme manipulovat
a rozdělovat, pokud ukážeme jednotně náš nesouhlas, tak posléze tito elitáři
"vždycky v každém známém případě nakonec ustoupili". Musíme si uvědomit
"to malé tajemství, že my lidé, my voliči, máme onu moc a elitáři nechtějí,
abychom si tuto naši moc uvědomili."

Populární americký televizní a rozhlasový komentátor Glenn Beck s milióny
diváků a posluchačů mediálního gigantu FOX News rozhodně není daleko od
pravdy, když rozumně uvažuje dále a říká: "Co když má ten šílený chlapík
pravdu?" "Jak přežijeme?" "Co uděláme?" "První věcí je to, že se musíme přestat
cítit bezmocní, protože to my přeci nejsme. My lidé jsme silnější než jsou oni.
Vždyť oni se potřebují bát nás, ne my jich a na to vezměte jed, že oni se nás
již brzo bát budou." "Velké celospolečenské hnutí právě začalo. Já to cítím."

Musíme se navrátit k věcem, "kterým nás učili naši dědové a babičky". Jako
občané, bližní, si "navzájem pomůžeme a to ne proto, že nám to přikáže vláda,
nýbrž proto, že jsme Američané (občané Česka) a dobří sousedé." "Když lidé
vedou, vůdcové následují!"

Dosavadní stará politika a její představitelé spolupracující s NWO se
zdiskreditovali. Většině lidí je jasné, že "tihleti politici potřebují pouze nějaký
funkční rámec k tomu, aby vás mohli lépe kontrolovat a aby vám mohli
přidělovat po kapkách všechno, co jste doposud ještě svobodně měli.
Elektrickou energii (souvislost se zelenými reformami a zdražováním el. proudu
v EU), zdravotní péči (souvislost s nárůstem důchodců a rostoucími výdaji na
zdravotnictví + nehorázná podpora euthanasie), teplo, živobytí, bydlení. Oni si
prostě politici potřebují vybudovat svou novou řídící strukturu na tom, když
zničí náš starý svět a to, co zbude, tak mohou jednoduše kontrolovat." Chtějí
vás zdanit, přiškrtit kohoutky svobody až k neúnosnosti. Proto lidé hledají tak
zoufale nové politiky "prostě kohokoliv", kdo "není jako ti dosavadní". Politiky,
kteří "myslí jinak než je zvykem - ´Think out of the Box´-" a mají v prvé řadě
na mysli "poctivost, čestnost a vůli dělat správné věci bez ohledu na to, co to
bude pro ně osobně znamenat."

Ústavní právník Gary Fielder to výborně vystihl při své přednášce na Coloradské
universitě: "Dámy a pánové, jsme součástí bitvy, která trvá již po staletí. Je to
bitva o svobodu, kterou naše veřejnost nyní bohužel prohrává díky své
neznalosti dějin." "Dobrou zprávou však je to, že ještě stále bojujeme dobrý
boj za naše životy, svobodu a právo na štěstí." "Základem tohoto boje jsou
peníze, jejich tvorba a prostřednictvím peněz kontrola nás samých."

Nynější totalitní trend ve světové a v české politice vychází přesně z představ
NWO. Má samozřejmě své hluboké kořeny. Velmi rád hledá své spojence v
příznivcích socialistů, fašistů, komunistů, enviromentalistů atd. Aby se podařilo
zakrýt negativní konotace z minulosti: nazývají se nyní příznivci NWO a kdejací
totalitáři tzv. Progresivci, či NEO-PROGRESIVCI, nebo-li pokrokáři.

Když se řekne slovo pokrok, většině českých spoluobčanů se vybaví něco
dobrého a mají toto slovo spojeno s pozitivním významem ve smyslu postupu
od horšího k lepšímu. Ve skutečnosti bychom si ale měli uvědomit a připomenout
tolik zprofanovaný smysl tohoto slova za dob těžké totality v Československé
socialistické republice. Pokrok totiž neznamená vždy postup k lepšímu, nýbrž
naopak více totality k lepšímu ovládání voličů, kterým se musí nejprve pokrokově
vnutit nové myšlenky a musí být přinuceni k poslušnosti. Takový pokrok rozhodně
nechceme.

Každého rozumného člověka tak musí jímat úzkost, když slyší z úst nejvlivnějších
poradců presidenta Obamy, kterak obdivují právě výše zmíněné progresivce a jak
je jimi Obamova administrativa inspirována. Vždyť pan Obama "vyučoval" své
studenty radikálním principům politického boje, které načerpal z knih "Saula
Alinského": viz např. Rules for Radicals. Alinský se např. domnívá ve shodě s nacisty
a komunisty: "In war the end justifies almost any means". Tedy ve válce omlouvá
vítězný konec všechny předcházející kroky. Včetně těch neetických. Něco jako
víra nebo slušnost, čestnost atd. není možné v politickém boji akceptovat.
Rozhodují pouze výsledky. Inu progresivní politika.

Jaký je tedy onen progresivní tah na branku? Lze jej odvodit ze symboliky, která
jepro vrcholové politiky velmi důležitá? Určitě ano. Zatímco tedy loni president
Obama nechal zakrýt při svém projevu všechny křesťanské symboly, tak naopak
správa Bílého domu dokonce povolila na vánoce roku 2009 výzdobu v podobě
vánočních ozdob s vyobrazením Mao Tse Tunga! Občan se ptá: to již brzy budou
vánoční stromečky amerického presidenta vyzdobeny také baňkami s obrázky
Hitlera, Stalina, Pol Pota? Jaké jsou vlastně pravé cíle Obamovy politiky?

Naprosto šokující návrh vzešel z úst Obamovy náměstkyně Ministerstva energetiky
USA Cathy Zoi, která je známá jakožto velmi aktivní enviromentalistka a zastánkyně
násilné progresivní agendy NWO. Důrazně před novináři prohlásila: "Doslovně
S.W.A.T týmy budou vysílány do vašeho nejbližšího okolí a budou ekologicky
usměrňovat každý dům, každé svobodné podnikání". Ne nadarmo její manžel získal
od Obamovy vlády milióny dolarů státní pomoci pro výrobu energeticky úsporných
oken. Přitom firma manžela paní Zoiové nenabízela ty nejlepší ekologické produkty
na trhu. Známý novinář John Stossel to natvrdo nazval "cronyism", tedy nadržování
spřáteleným firmám v rámci rodinných vazeb na nejvyšší státní úrovni za peníze
daňových poplatníků.

Glenn Beck velmi správně poznamenal: americký "president je obklopen mnoha
radikály" mj. z "extrémní levice" a tito totalitáři představují reálné, "opravdové
nebezpečí pro naši republiku."

Seznam desítek radikálů v Obamově administrativě (ke stažení zde - http://
www.lc.org/media/9980/attachments/obama_appointees_nominees_011910.pdf)
s mnoha základními životopisnými daty uveřejnil v poslední době mj. např.
profesor Mathew D. Staver, zakladatel a předseda Liberty Counsel z Liberty
University School of Law ve Virginii. Mnoho z těchto lidí se řídí radikálními
tezemi zmiňovaného Saula Alinského. Díky neomezeným finančním prostředkům
si mohli dovolit oprášit tzv. Permanentní politickou kampaň ze 70. let. 20. století,
které má být nyní využito k dosažení politického vítězství v rámci agendy NWO.
Řídí se mj. důležitou tezí: "Abychom vyhráli, tak musíme nejen vygenerovat
porozumění dané věci, nýbrž také emocionální strach, prudký odpor, doslova
zhnusení, zlobu a znechucení" našimi oponenty nebo daným tématem
protistrany. Pravda toto umění propagandy a politického marketingu je nyní
používáno většinou politických stran, tu s větším, tu s menším úspěchem.

Tady lze jasně vidět na jednom z desítek příkladů, kam směřují Progresivci
na celém světě dle své enviromentalistické agendy NWO. Chytře skryjí své
pravé záměry pod pláštík tzv. vědeckého pokroku, ochrany planety nebo
veřejného zdraví a když získají volné pole působnosti, tzv. se pustí ze řetězu,
pak budou speciální jednotky vnikat do vašich domovů a budou zde "ekologicky
usměrňovat" vaše chování. Občan říká: No to snad ne! Jenže stačí se podívat
třeba do Austrálie. Agenda NWO zde stojí za zákonem o možnosti prodeje
a pronajímání každého domu pouze pod podmínkou stanovení jeho energeticko-
ekologické náročnosti vůči životnímu prostředí. Žádný dům nesmí být bez
tohoto posudku prodán. Inu tak to je přátelé. Samozřejmě občané za to ještě
musí navíc podle zákona platit! Připravuje se také legislativa na omezení
produkce CO2, který každý člověk vydechuje. Počet občanů každého státu tak
bude prý muset být zredukován. Zatím se ještě otevřeně nehovoří o tom,
jakými prostředky.

CZ preklad, Zdroj
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Xso Xso | 17. dubna 2011 v 17:10 | Reagovat

to je jasná že raz  tomu prijde avša určite nie tým že budú chcieť daneza vydychnutie CO2, to je blbost, oni už peniaze nepotrebujú, oni totižto potrebujú čipovat ludí a ten kto odmietne budde popravený alebo inak budú mu zmazané všetky registračné informácie v databáze, žiadne peniaze, nebude mať nič, nebude existovať bude tým odsúdeným žiť v pekle. Oni už nepotrebujú toľo otrokov, pretože zem nie je schopná uživiť toľko ludí.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama