Časté otázky: Proč a jak se řídí počasí?

1. května 2011 v 13:45 | WarFare |  Chemtrails, HAARP
KOMENTÁR AUTORA WEBU: http://orgo-net.blogspot.com/

Jak to víš, že počasí je řízeno?
Vše, co píšu na tomto blogu, vychází z mého pozorování a tzv."konspiračních"
informací získávaných ze světového webu. To vše mi znovu a znovu dokazuje
můj předpoklad, že veškeré počasí světa je soustavně a nepřetržitě řízeno.
Občas se v novinách objeví žertovný článek, že Číňané nebo Rusové cosi
stříkají do mraků, aby zlepšili počasí nebo spustili déšť. Je to prezentováno
jako velká legrace a velká pošetilost. Tyto propagandistické články ale slouží
jenom k tomu, aby se lidem zalichotilo, jak jsou chytří, každý normální
člověk přece ví, že počasí se nedá řídit, ti Rusové jsou ale blbci ... a to
právě chtějí vládcové světa. Čím déle si lidé budou myslet, že počasí se nedá
ovládat, tím déle budou moci vládcové světa nepozorovaně provozovat své
zákeřné aktivity s manipulacemi počasí.


Tento blog vznikl asi před dvěma lety, v době, kdy mi došlo, že existují
chemtrails. K tomu se pak přidalo pochopení dalších a dalších nepravosti,
které páchají vlády a vládcové celého světa na obyčejných lidech: umělá
zemětřesení, tsunami, hurikány, umělé záplavy, vichřice, umělé chladno,
umělé sucho, umělé nemoci, biologické zbraně, ovládání mysli, prostě vše,
co najdete v Tématech. Nejvíc mě ovšem zajímá to počasí. Stejně jako vy
si kladu otázku: kdo, jak a proč to počasí řídí. Dozvědět se o tom něco je
fuška, protože je to možné jen nepřímo, ale i pozorováním si člověk lecčeho
všimne ...

Jak se teda řídí počasí?
K řízení počasí se používají klimatické zbraně, vycházející ze superpokročilých
tajných techonologií, civilní vědě neznámých. Tyto zbraně má v moci
americký vojensko vládní komplex, ovládá je US armáda, určitě je vlastní i
Rusko a Čína, a velmi pravděpodobně i další země.

Jsou samozřejmě tajné, takže o jejich funkci a podobě se můžeme jen
dohadovat z nepřímých pozorování, jimi způsobených katastrof a úniků informací,
které "konspirační teoretikové" hodí na web.
Základem systému klimatických či meteorologických zbraní je zřejmě zařízení
HAARP, o kterém najdete informace na blogu. Ve stručnosti, jedná se o vysoce
výkonné zařízení na ohřev ionosféry pomocí radiace, umístěné na Aljašce, které
je schopno ohřívat ionosféru na kterémkoli místě zeměkoule a tím působit na
počasí. Může rovněž způsobovat zemětřesení. Podobná zařízení existují i
v Evropě a v Rusku, pro jednoduchost jim říkám všem haarpová zařízení,
ipodrobnější informace o nich jsou rovněž na blogu. Myslím, že HAARP
ovládá velké atmosférické celky, tzv. trysková proudění a pohyby velkých
vzdušných mas, nebo taky jejich zadržování na místě.

Další složkou systému řízení počasí jsou chemtrails, pro veřejnost asi
nejznámější pojem, který občas probleskne i oficiálním tiskem, většínou
za účelem zesměšnění. těch, kdo na ně upozorňují. Chemtrails jsou bílé
aerosolové stopy vypouštěné ze speciálních letadel, která nepřetržitě
křižují celý svět. a nasycují atmosféru chemikáliemi potřebnými pro
vytváření oblačnosti atd. Tato letadla vlastně oficiálně neexistují, nemají
na sobě žádné znaky států či společností, nejsou vidět na veřejně
viditelných systémech detekce leteckého provozu. Nikdo neví, kde startují
a přistávají, kdo je řídí. Znepokojení občané na různých místech světa,
i u nás, již adresovali své dotazy vládám i lřízení leteckého provozu, avšak
byli vždy odbyti s tím, že se jedná o normální letadla a normální tzv.
kondenzační stopy. Ale proč ty "kondenzační stopy" vytvářejí na obloze
kříže a různé sítě a rozplývají se do bílé chemické polévky? Proč se hustě
objevují i tam, kde nevedou žádné dopravní trasy? A co vlastně obsahují?
Tak o tom všem se taky snažím psát na blogu.

Třetí složkou systému jsou zařízení k odpařování vody ze zemského
povrchu. Pro výrobu umělé oblačnosti, umělých srážek atd. je totiž třeba
mít k dispozici vzduch nasycený vodní parou/mlhou, a přísun od oceánu
je zdlouhavý a nejistý. Potřebnou vlhkost přímo na potřebných místech
odpařuje ze země a vodních ploch mikrovlnná radiace. Jak? K tomu slouží
podle mého názoru všudypřítomné "mobilní věže", které se během
posledních let objevily úplně všude, na světě, a v ČR myslím ještě hustěji
než jinde. Ty se vydávají za systém mobilní telefonie, ale to je jenom jejich
"vedlejší produkt". K dokonalému signálu by nám jich totiž stačil pouhý zlomek.

Jejich hlavní funkcí je být součástí systému klimatických zbraní a ohřívat
zemský povrchu a odpařovat z něj vodu - kdykoliv si výrobci počasí zamanou.
Všimněte si, jak často se nad krajinou či nad městem vznášejí velmi nízko
cáry mlhy, které se spojují do souvislé vrstvy či vytvářejí jakési "kumuly" velice
nízko nad krajinou, kde se normálně oblačnost nemůže tvořit. Všimněte si, že
i během deště krajina odpařuje a schne. Všimněte si, jak rychle po dešti je
zase naprosté sucho. Kvůli tomuto umělému odpařování v poslední době tak
málo vidíme slunce.
Na satelitních snímcích má tato místně odpařená oblačnost žlutou barvu
a může pokrýt jakkoli rozsáhlá území, třeba celou Evropu. V zimě nám ji
vydávají za "inverzi", v létě třeba za tlakovou níži, i když tlakoměr ukazuje
vysoký tlak.

Dále existují zařízení na výrobu oblačnosti, která elektromagnetickou či
mikrovlnnou radiací nebo skalárním vlněním (jsou zřejmě různé systémy)
působí na atmosféru a "šlehají" mraky. Mohou vytvořit např. bouřkovou
oblačnost, dosahující do vysoké výšky mnoha km, odkud stáhne na zem
přívalové srážky a kroupy. Mohou se zaměřit velmi přesně na požadované
území, třeba na určité město, kde během 15 minut mohou "našlehat"
přívalový déšť či jinou meteorologickou pohromu. Tato uměle šlehaná
oblačnost se velmi rychle šíří, například celé území ČR může pokrýt za
pár desítek minut. To vše je možné pozorovat na satelitních snímcích.

Když se například chystají povodně, je třeba získat odpařením co nejvíce
vody ve formě nízké oblačnosti, která se nachnoustá a uzavře umělou
oblačnou linií, aby se nerozcházela, a nad ni se našlehá bílá chemická
oblačnost. To celé vytvoří velmi hustou oblačnost, která se podle potřeby
chemicky přiživuje letadly, vydatně prší a vytváří povodně. Celé je to
hotové v řádu několika desítek minut až pár hodin, dá se to velmi přesně
zaměřit na požadované území, a proto také meteorologové nemohou tyto
umělé povodně předpovědět. Ony totiž nepřijdou s žádnou oblačnou
frontou, ale klimatické zbraně je vytvoří přímo na místě.

Samozřejmě že HAARP také řídí velké vzduchové masy, jejich pohyb nebo
setrvávání na místě. Například letos v létě máme již několik týdnů stejnou
vzduchovou masu o stále stejné teplotě a tlaku, na níž vládci počasí
provádějí různé meteorologické pokusy.

A proč by to jako dělali?
Ovládat počasí znamená velkou moc, vojenskou i politickou. A lidé odjakživa
touží po moci - stejně tak války se vedou pro získání moci. Proč Američané
stále vedou války? Chtějí moc, bohatství, území ... a to vše jim pomůže získat
i vláda nad počasím.

Vojenské účely ?
Americká armáda již za vietnamské války testovala klimatické zbraně -
spustila na Vietnamce tak vydatné deště a tak dllouho, že naprosto
ochromila vietnamskou armádu, která se prostě topila v bahně ... to je
známá věc. (Ale stejně je neporazila.) Armáda dobře ví, jak důležité jsou
meteorologické podmínky pro fungování vojenských sil, zejména pěchoty
i letectva. Takže si Američané vytyčili, že do roku 2025 budou ovládat
světové počasí jako zdroj vojenské síly. Budou umět ochromit protivníka
deštěm, mlhou, blátem, letectvo bouří atd. V současné době na tom
pilně pracují a myslím, že z velké části svůj úkol již splnili. Všechny tyto
jevy dovedou provést v požadovanou dobu na požadovaném místě a myslím,
že jdou ještě dále, do vesmíru atd. Své schopnosti neustále testují
a ověřují na civilním obyvatelstvu, takže když si zamanou, že vytopí třeba
Chrastavu v ČR nebo Ťing Ťang v Číně, tak to prostě udělají.

Tito klimateroristé, jak jim říkám, se nezastaví před žádnými oběťmi na
životech a škodami na majetku. Mají "vyšší cíl", a tím je bezpečnost státu,
samozřejmě USA.

Státy vlastnící klimatické zbraně je také mohou namířit proti sobě a
vzájemně si škodit, například se soudí, že USA působí HAARPem současná
sucha a požáry v Rusku a také záplavy v Číně, a Čína zase šlehá v Americe
hurikány.

Počasí jako prostředek k udržení poslušnosti lidí ?
Zde si dovoluji použít komentář čtenáře, který napsal v současné době
záplav 6. 8. 2010: "Připadá mi, že stále někdo neví, proč se ty záplavy a
ostatní katastrofy dějí. Už se tu několikrát psalo, že ti manipulátoři chtějí
celosvětovou chudobu. Vytvářejí záměrně situace, aby lidé měli strach
a zajímali se jen o to jak přežít a nezbýval jim čas ani myšlenky na nějaký
duchovní vývoj. Aby s lidmi mohli snadno manipulovat, potřebují je mít
pod kontrolou strachu a nemocí. A to že je teď období sklizně obilí - to
je důvod povodní. Kdyby nepřišly povodně, měli by jsme plná sila. I tak
jsme na tom pořád dobře."

A já k tomu dodávám:
Současné povodně se hodí, jak je vidět, i naší vládě jako prostředek, jak
získat bez problémů z lidí další daně (každý z nás zaplatí měsíčně 100Kč na
povodně!!!) Klidně si to nějaký náš vládní Illuminát s klimateroristy mohl
domluvit, že nám vyplaví pár vesnic, a lidi pak nebudou reptat a rádi zaplatí
povodňovu daň, protože voda může přijít kdykoli kamkoli. Kdyby lidi reptali,
tak je opláchnou znovu a pak už to půjde jako po másle. Nějakých pár
miliard ročně se vybere a tím nepohrdnou ani naši "Illumináti". :-)))

Dej mi důkaz o řízení počasí!
Myslím, že skoro všechno, co je na tomhle blogu, se dá pokládat za důkazy.
Já to tak aspoň beru. Všechno, co pozoruju, co se dozvím a přečtu a co
považuju za důkaz, píšu na blog. Kdo není líný číst, najde tu hodně z toho,
co se o řízení počasí ve světě ví a píše . Kdo chce po mně důkaz, nejlépe
v jedné větě, tak to bohužel nemohu poskytnout. Hledám pořád dál. a zatím
mě to baví. Děkuju některým, že mi pomáhají, posílají svoje pozorování a
odkazy na zajímavé informace.

Já ale nic nevidím!
- Nevidíte stovky čar denně na obloze, kde běžně proletí sotva 20 letadel
denně?
- Nevidíte, že ty čary nemizí, ale roztahují se do celistvé kovově šedé vrstvy?
- Nevidíte narůžovělou koronu kolem Slunce?
- Nevidíte, že je třičtvrtě roku celé dny tma, jako v 6 večer?
- Nevidíte, že prší, když je vysoký tlak a že vždy tomu bylo naopak?
- Nevidíte, že po několikadenním dešti se mlha rozplyne a je o 15 stupňů
tepleji? Normálně se po dešti ochladilo a pár hodin trvalo, než se zase oteplilo.
- Nevidíte tisíce videí na Youtube, kde jsou evidentní chemtrails, a to dokonce
v time lapse a speciálně upravená letadla pro postřik?
- Nevíte, že ČR po vstupu do NATO podepsala Open Skies Treaty a nevíte, že to
znamená, že letadla CIA a NATO mohou létat přes naše území bez ohlášení?
- Nevidíte rozdíl mezi běžným letovým provozem v 9000m a chemtrails sprayery
ve 12 - 14000m?
- Nevidíte, že i když je jasno, obloha není blankytně modrá, ale hliníková?
- Nevidíte, že oblačnost se tvoří jakoby z ničeho na jednom místě a je tam udržována?
- Nevidíte satelitní snímky plné chemtrails?
- Nevidíte, že lidé jsou unavení, neschopni přemýšlet, teče jim neustále z nosu,
kašlou a nevědí proč?
- Nevidíte, že jsou na obloze mraky, které nejsou přirozené? Jsou jako gelové
kapsy ze kterých neprší, přestože jsou plné vody.
- Nevidíte mapy bleskových aktivit a nevíte, že v přírodě je nemožné, aby byly
blesky stovky až tisíce kilometrů v přesných řadách?
- Nevíte, co je HAARP a EISCAT? Nevíte, jak promocí ELF vln mohou ovlivňovat počasí?
- Nevidíte během pár minut oblohu jemně rozvlnkovanou po celé Evropě a není to
orografická oblačnost?
- Není vám divné, že jsme neustále trápeni povodněmi, a to několikrát do roka a že
z nebe spadnou tuny vody na jednom místě během několika minut? A na jiných
místech planety (tam, kde se to někomu hodí) jsou lidé sužováni suchem a požáry?
- Nevíte, že Američané mají nový laser, schopný vyvolat déšť bez nutnosti zasévání
kondenzačních jader?
- Nevíte, že v USA běží mnoho oficiálních programů na ovládání počasí? Nemyslíte,
že armáda je v tomto odvětví mnohem dál?
- Nejsou klimatické zbraně ideální? Nepřítel je decimován a ani neví, že je ve válce.
- No, milý pane máte před sebou ještě hodně dlouhou cestu."


SÚVISIACE ČLÁNKY:
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama