Lékař otevřeně hovoří o Chemtrails

14. května 2011 v 21:00 | WarFare |  Chemtrails, HAARP
Prosím, rozešlete tento článek svým známým. Přibývá důkazů, že globální
vláda podniká bez vědomí občanů rozsáhlé kroky proti globálnímu oteplování,
přičemž zásadním způsobem ohrožuje naše zdraví a životy! - Victoria Hardy

ČESKÝ WEB O CHEMTRAILS: http://orgo-net.blogspot.com/
Několik posledních dnů bylo v Severní Karolíně krásně a dostatečně teplo
na to, aby se mohlo sedět na slunci pouze v tričku a pozorovat ptáky, jak
se připravují na jaro. Miluji přírodu; není nic lepšího než vůně hlíny, když
se půda začíná rozmrazovat po dlouhé zimě, nebo vzrušení, vidět jak rostlinky
poprvé vystrkují hlavy ze země; myslím, že část mého já je stále ještě
dítětem, které se rádo hrabe v hlíně. Také si myslím, že trávení času v přírodě
je úžasný způsob spojení s Bohem během života a s tvořivostí, která je na zemi.
Přesto byla má radost letos pokažena pohledem na letadla nad hlavou zane-
chávající dlouhé stopy a s tím spojeným pocitem zmatku a zděšení, že je jiní
lidé nevidí, nestarají se o ně, nebo o nich nevědí.

Ano, mluvím o chemtrails. Napsala jsem o nich několik dalších článků, které

upoutaly minimum pozornosti, ale přesto jsem vytrvalá. (1) (2) (3) Jelikož jsem
ve své vlastní mysli nedospěl k žádným závěrům a myšlenky o chetrails mě přivádějí
k metafyzické teorii, oslovila jsem v tomto velmi malém studijním oboru ostatní.
Dr. Stephen D. McKay mi nedávno poslal e-mail a sdělil mi, že byl kontaktován
společností BBC a Channel 4 z Velké Británie s nabídkou, aby pracoval na dvou
dokumentech o změnách počasí a projektech geoinženýrství, včetně problému
chemtrails. A včera jsem po šesti letech výzkumu v této věci obdržela výsledky
jeho bádání.

Dr. McKay (fotografie) se domnívá, že v naší atmosféře probíhají čtyři projekty.
"Prvním projektem je snaha zabránit slunečním paprskům, aby dopadaly na
Zemi, včetně ultrafialového záření, které tam bez náležité vrstvy ozonu ve vyšších
sférách nad zemí bude pronikat. To podle předpokladů sníží teplotu na povrchu
Země a zabrání ultrafialovému záření, aby lidem způsobovalo rakovinu kůže.
Aerosol je pravděpodobně oxid hliníku nebo sloučenina, která má podobné
vlastnosti."
"Druhým a nejvíce utajovaným projektem je RFMP (Radiofrekvenční Plánováč
Misí), vojenský program námořnictva Spojených států. RFMP je název systému
označující skupinu počítačových programů. Jeden z podpůrných podprogramů
v systému RFMP se nazývá počítačový program VTRPE. VTRPE je zkratka
označující Proměnnou terénní rádiovou parabolickou rovnici. Je to počítačový
propagační program pro rádiovou frekvenci, který se zabývá rádiovými vlnami
a umožňuje systému RFMP vidět bojiště na televizní obrazovce trojrozměrně (3D).
Systém RFMP také závisí na satelitech, které mu dodávají snímky z bojiště, které
se skombinují s obrazem z bojiště zobrazeným ze země, a tak vytvářejícím obraz 3D."

"Vytvořením mimořádně interaktivního a vizuálního prostředí (radarové obrazovky
televizního typu) systém RFMP umožňuje obsluze počítače seznámit se s prostředím
"rádiové frekvence" dříve, než se na bojišti uskuteční válečná mise přehráváním
různých "co-kdyby" virtuálních bojových scénářů na svém počítačovém monitoru.
Jelikož jsou všechny hlavní způsoby propagace rádiové frekvence modelovány na
tomto počítači (systém RFMP), zvláštní, někdy kontraintuitivní, případy mohou
být podrobně testovány a využívány během válečné mise." "Počítačový program
VTRPE fungoval přesně pouze na vodě a v pobřežních oblastech, ale ne na
pevninských masivech, protože radarové vlny systému na pevnině vyžadovaly k
přesnému fungování atmosférické podmínky známé jako "kanály"." "Vláda a armáda
vyřešily problém "kanálů" vypuštěním aerosolu, směsi solí barya, do atmosféry nad
Amerikou. Vytvořili atmosférický kanál RF se základem z aerosolu barya z letadla.
Chemické a elektrické vlastnosti směsi způsobí, že vlhkost zůstane v mracích.
Aerosol opět vytváří elektrické a chemické prostředí, které podporuje kanál RF
pro vojenský systém RFMP / VTRPE. Vlákna obsahující baryum mohou podporovat
kanál. Směs aerosolu soli barya vytvoří také po rozprášení v přímém směru
přenosovou cestu z bodu A do bodu B v obou směrech a umožní na té přenosové
cestě vysokofrekvenční komunikaci, dokonce i přes zemské zakřivení.
S přímočarým vedením z bodu A do bodu B mohou být snadněji monitorovány
nepřátelské vysokofrekvenční komunikace."

"Třetí projekt také používá směs solí barya v atmosféře. Řízení počasí je
projektem amerických vzdušných sil a používá koncepci Nikoly Tesly o záření
rádiových frekvencí (HAARP) směrem k ionosféře nad zemí. Podpůrné systémy
křehkého života v našem životním prostředí jsou vládou ovlivňovány, testovány
a pozměňovány pro vojenské účely. Ze spisů vzdušných sil vyplývá, že "jsou rizika
vysoká, ale odměny stojí za to." Směs solí barya, podporující vlhkost, je dodávána
k povětrnostním frontám a ovlivňována na způsob řízení. Předpokládá se, že se
mikrovlnná energie také používá v programu řízení počasí. Údaje o počasí jsou
také požadovány v programu VTRPE systému RFMP. Vylepšená technologie řízení
počasí umožní armádě zadržet déšť, vyvolat potopy, sucho nebo bouře, zadržet
sluneční svit, poškodit potravinové plodiny a bez jediného výstřelu srazit jakoukoli
zemi na kolena."

"Čtvrtým projektem v atmosféře je DARPA, Agentura pro rozvinuté výzkumné
obranné projekty, programy biologické detekce a dekontaminace. Program
také používá směs solí barya jako základní pojivo v aerosolu spolu se speciálními
polymerovými vlákny v atmosféře. Na zkoušku vypouštěli do atmosféry biologický
roztok a testovali systémy detekce a dekontaminace."

"Předpokládá se, že sůl barya, polymerová vlákna a jiné chemikálie v atmosféře
jsou tělesnými dráždidly, která jsou buď přímo nebo nepřímo odpovědná za
nedávné zvýšení epidemických výskytů krvácení z nosu, astmatu, alergií, zápalu
plic, onemocnění horních cest dýchacích a nápadného zvýšení příznaků zánětu
kloubů, ke kterému nedávno došlo po celé zemi. Chemikálie nezákonně
rozprašované do atmosféry tvoří atmosférické a pozemní podmínky škodlivé
pro zdraví lidí a zvířat, ale příznivé pro růst škodlivých plísní a hub. Tyto
podmínky nejsou zdraví prospěšné. Rozpustné soli barya (zemního kovu) jsou
toxické pro organismus savců. Rychle se vstřebávají ze zažívacího ústrojí a
ukládají ve svalech, plicích a kostech. Lékařská obec neposkytuje žádné
konkrétní údaje o dlouhodobých účincích barya v lidském těle."

"Tyto programy jsou tajné, protože federální EPA a státní agentury pro
kvalitu životního prostředí mají "nevědět" o tom, jaké jsou vedlejší produkty
metabolitů biologických, nezákonných a škodlivých přísad. Z tohoto důvodu
byl projekt občany těchto zemí prohlášen tajným." Takže teď to víme, a je
to tak, jak jsme tušili; a nyní nastává otázka, co dál? Když jsem si posledních
pár dní užívala pěkného jižního počasí a pozorovala letadla, někdy pět najednou,
zanechávající stopy na obloze, slyšela jsem, že se očekává nesmírně zuřivá
bouře a přemýšlela jsem, proč nikdo nevidí tuhle stranu mince?

Brána mého filozofického rozumu se náhle otevírá tisícem otázek a trochou
odpovědí. Slyšela jsem mnohé lidi, jak říkají, že uzření chemtrails změnilo jejich
život, většina z nich si pamatuje datum, jako si člověk pamatuje traumatický
zážitek, ale vím, že zážitky měnící život nás jedině posilují. Slyšela jsem ostatní
mluvit o myšlence, že jim uvědomování si budoucí činnosti připadalo, jako by
byli povoláni nebo vyvoleni pro nějaký vyšší cíl, podobný cílu osobností ve filmu
Blízká setkání třetího druhu. Ale většina lidí prostě mluví o strachu, smrti a
nemocech řinoucích se z mraků a podotýkám, že pokud má toto zločinné spiknutí
celosvětových elitářů lidstvo poškodit, je strach přesně tím, co by od nás čekali,
a je naší povinností se nad tuto emoci pozdvihnout.

Mnoho díků Dr. McKayovi za čas a poskytnutí výsledků jeho bádání.

Zdroj, translation OSUD.cz

Vysvětlení leteckého mechanika
Letecký mechanik popisuje svůj náhodný objev čerpacího systému pro
chemtrails na palubě civilního letadla:

…Když jsem se dostal do oné sekce, zjistil jsem, že něco není dobře. Bylo tam
víc nádrží, čerpadel a potrubí, než by tam být mělo. Nejdříve jsem si myslel, že
systém byl změněn, protože to bylo již 10 let, co jsem na nějakém dělal. Jak
jsem se pokoušel prověřit problém, rychle jsme zjistil, že dodatečné potrubí
a nádrže nejsou napojeny na systém vypouštění odpadu.

…Příštího dne jsem byl u počítače společnosti, abych se podíval na schéma
rozvodů. Když už jsem tam byl, rozhodl jsem se podívat na to dodatečné vybavení,
které jsem našel. K mému údivu, manuály žádné dodatečné zařízení, které jsem
viděl předešlého dne na vlastní oči, neukazovaly.

…Systém obsahoval 1 velkou a 2 menší nádrže. Bylo to těžké v té těsné sekci
odhadnout, ale vypadalo to, že ta velká nádrž může pojmout 50 galonů
(185 litrů - p.p.)

Dále uvádím výpověď leteckého manažera ohledně projektu Cloverleaf
(čtyřlístek):

"Letecké společnosti v Americe se účastí něčeho, co je nazvané projekt
Cloverleaf, již několik let. Nejranější zmínka, že byl o tomto někdo zpraven,
je z r. 1998. Já jsem byl zpraven v r. 1999.

…Řekli nám, že vláda bude našim aerolinkám, spolu s ostatními, platit za
vypouštění zvláštních chemikálií z civilních letadel.

Kdyžjsme se zeptali, o jaké chemikálie jde a proč je budeme rozprašovat,
řekli nám, že tato informace je poskytována na bázi "jen kdo potřebuje vědět"
a my jsme na tento stupeň nebyli prověřeni. Pak začali tvrdit, že jsou tyto
chemikálie neškodné, ale že program má takovou důležitost, že musí být
proveden za každou cenu. Když jsme se jich zeptali, proč prostě pro
rozprašování těchto chemikálií v tak širokém měřítku nevybaví vojenská
letadla, uvedli, že k dispozici není tak velký počet vojenských letadel, aby
bylo možno vypouštět chemikálie v tak masovém měřítku, které je potřeba.
To je důvod, proč byl projekt Cloverleaf započat, a měl umožnit, aby civilní
aerolinky mohly být při vypouštění těchto chemikálií do atmosféry nápomocny.

Někdo se pak jednoho z těch vládních chlápků zeptal, že když jsou ty
chemikálie neškodné, proč se neřekne veřejnosti, co je to za chemikálie
a proč jsou rozprašovány? Zdál se být po této otázce vyvedený z míry a řekl
nám autoritativním tónem, že veřejnost nepotřebuje vědět, co se děje, ale
že tento program je v jejím nejlepším zájmu."

Ďalšie dôležité články:

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama