Vynořují se lékařské důkazy, že evropská superbakterie E. coli byla vyrobena bioinženýrsky, aby zabíjela lidi

6. června 2011 v 17:55 | WarFare |  Svetovláda
Hra s obviňováním zeleniny nadále pokračuje v celé EU,
kde superodolný kmen e. coli postihuje pacienty a plní
nemocnice v Německu, ale naprosto nikdo nemluví o tom,
jakým kouzlem se e. coli mohla stát odolnou vůči osmi
různým třídám antibiotk a pak se náhle objevit v potravinách.
Tato variace E. coli patří do kmene O104, a kmeny O104
nejsou normálně téměř nikdy odolné vůči antibiotikům.
Aby získaly tuto odolnost, musejí být opakovaně vystavovány
antibiotikům, aby na ně byl vyvíjen "mutační nátlak", který
je donutí k úplné odolnosti proti lékům.


Jste-li zvědavi na původ takového kmene, musíte především
sledovat, jak probíhala inženýrská změna e. coli a dosti
přesně determinovat, kterým antibiotikům byla baktérie
vystavena během svého vývoje. A tento krok byl učiněn (viz
níže), a když se podíváte na genetické dekódování tohoto
kmene O104, který nyní ohrožuje konzumenty potravy po
celé EU, objeví se fascinující obraz, jak muselo dojít k
jejímu vzniku.

Genetický kód odhaluje historii kmene
Když vědci v německé Institutu Roberta Kocha dekódovali
genetickou stavbu kmene O104, zjistili, že je odolný všem
následujícím antibiotikům a jejich kombinacím:
• penicillins
• tetracycline
• nalidixic acid
• trimethoprim-sulfamethoxazol
• cephalosporins
• amoxicillin / clavulanic acid
• piperacillin-sulbactam
• piperacillin-tazobactam

Navíc tento kmen O104 má schopnost produkovat speciální
enzymy, které mu dodávají to, co by se dalo nazvat "bakteriální
superschopnosti", technicky známé jak ESBL.

"Extended-Spcectrum Beta-Lactamases (ESBL) jsou enzymy,
které mohou být produkovány baktérií a učinit je odolnou
vůči cefalosporinům, jako ceufuroxim, cetofaxim a ceftazidim
- to jsou nejužívanější antibiotika v mnoha nemocnicích",
vysvětluje Agentura ochrany zdraví v UK.

K tomu má tento kmen O104 navíc dva geny - TEM-1 a
CTX-M-15, před nimiž se "chvějí lékaři již od 90. let,"
jak píše The Guardian. Proč se lékaři před nimi chvějí?
Protože jsou tak smrtelné, že u mnoha jimi nakažených
lidí dojde ke kritickému selhání orgánů a oni prostě zemřou.

Jak se bioinženýrsky vyrábí superbaktérie
Jak tedy přesně dojde k tomu, že vznikne kmen baktérií
odolný vice než tuctu antibiotik v osmi různých kategoriích
léků, obsahující dvě smrtelné mutace genů plus schopnosti
enzymu ESBL? Je skutečně jenom jeden způsob, jakým se
to může stát (a jeden jediný) musíte vystavit tento kmen
e. coli všem osmi třídám antibiotických léků. Obvykle
se to nedělá najednou, samozřejmě: nejprve ji vystavíte
penicilínu a vezmete přeživší colonie, které jsou odolné
penicilínu. Pak je dále vystavíte tetracyklinu. Přeživší
kolonie jsou nyní odolné jak penicilínu, tak tetracyklínu.
Pak je vystavíte sulfaléku a posbíráte přeživší kolini, a tak
dále. Je to proces genetické selekce, prováděný v laboratoři,
za účelem požadovaného výsledku. Takto vznikají některé
biozbraně vyráběné americkou armádou ve Ft. Detrick,
Maryland

I když skutečný proces je trochu složitější, závěrem je,
že vytvoření kmene bakterie e. coli, který je odolný osmi
třídám antibiotik, vyžaduje opakované a vytrvalé vystavování
těmto antibiotikům. Je sktuečně nemožné si představit,
jak by k tomu mohlo dojít samo od sebe v přírodním světě.
Například, kdyby tato baktérie pocházela z jídla (jak nám
tvrdí), kde potom získala všechny tyto odolnosti vůči
antibiotikům, když je faktem, že na zeleninu se antibiotika
nepoužívají?

Když vezmeme v úvahu genetické důkazy, které nyní
stojí před námi, je těžké si představit, jak by se toto
mohlo odehrát "divoce". Zatímco resistence na jedno
antibiotikum je běžná, vytvoření kmene a. coli odolného
osmi různým třídám antibiotik - v kombinacích - prostě
popírá zákony genetické permutace a kombinace v přírodě.
Jednoduše řečenu, tato superbaktérie e. coli nemohla
vzniknout přirozeně. A zbývá tedy jediné vysvětlení,
odkud může pocházet: z laboratoře.

Kmen byl vytvořen uměle a pak vypuštěn do světa
Důkazy nyní ukazují na to, že tento smrtící kmen e. coli
byl uměle vytvořen a pak buď uměle vypuštěn do potravin,
anebo nějak unikl z laboratoře a vstoupil do potravin sám.
Pokud nesouhlasíte s tímto závěrem, a to klidně můžete,
pak musíte najít vysvětlení, jak se tato oktobiotická baktérie
(imunní vůči 8 druhům antibiotik) vyvinula sama od sebe ...

a tento závěr je ještě děsivější nežli "bioinženýrské"
vysvětlení, protože by znamenalo, že oktobiotické baktérie
se prostě mohou objevit kdekoliv kdykoliv bez příčiny. A to
by byla dosti exotická teorie.

Můj závěr dává lepší smysl: Tento kmen e. coli byl
téměř jistě vytvořen uměle a pak vypuštěn do potravin se
specifickým cílem. Jaký cíl by to mohl být? Zdá se mi, že
je to evidentní.

Současně tu působí problém, reakce a řešení. Nejprve
způsobit PROBLÉM (smrtící kmen e. coli v potravinách).
Pak počkat na veřejnou REAKCI (obrovské pozdvižení,
protože lidé jsou terorizování e. coli). Jako odpověď na
to přijde žádoucí ŘEŠENÏ (totální kontrola nad globální
zásobou potravin a postavení mimo zákon syrové potravy,
syrového mléka a syrové zeleniny).

A o tom to celé je, samozřejmě. FDA (Americký úřad
pro potraviny a léky) se spolehl na stejný jev v USA, když
prosazoval svůj nedávnyý "Zákon o modernizaci bezpečnosti
potravin", který v podstatě staví mimo zákon malé rodinné
organické farmy, pokud nelížou holínky regulátorů FDA.
FDA byl schopen zničit svobodu farmářství v Americe tím,
že zahrál na strunu široce rozšířeného strachu, který
následoval po vypuknutí nákazy e. coli v amerických
potravinách. Když se lidé bojí, samozřejmě, není obtížné
přimět je, aby souhlasili s téměř každým stupněm regulační
tyranie. A způsobit, aby se lidé báli svého jídla, je velmi
snadné ... stačí několik tiskových prohlášení vlády poslaných
e-mailem mainsteramovým médiím a je to.

Nejprve zakážeme přírodní medicínu, potom zaútočíme na potraviny
Uvědomte si , že toto vše se děje vzápětí poté, co EU zakázala
léčivé rostliny a potravní doplňky - zákaz, který staví mimo
zákon nutriční terapie, které pomáhají udržet lidi zdravé a bez
nemocí. Nyní, když jsou tyto byliny a dpolňky zakázány, dalším
krokem je způsobit, aby lidé měli strach z čerstvé potravy. To
proto, že čerstvá zelenina je léčivá, a dokud má veřejnost
právo koupit si čerstvou zeleninu, může vždy zabránit nemoci.

Ale pokud můžete způsobit, aby se lidé BÁLI čerstvé zeleniny
- nebo postavit ji vůbec mimo zákon - pak můžete donutit
veškerou populaci, aby žila z mrtvé stravy a předzpracované
stravy, která podporuje degenerativní nemoci, a tak posílit
postavení mocných farmaceutických společností.

To vše je součástí stejného plánu, jak vidíte: udržet lidi v
nemocech, odepřít jim přístup k léčivým bylinám a doplňkům,
a pak využít jejich utrpení prostřednictvím globálních
farmaceutických kartelů.

Geneticky modifikované potraviny hrají samozřejmě podobnou
roli: jsou vytvořeny k tomu, aby kontaminovaly naše potraviny
genetickým kódem, který způsob širocerozšířenou neplodnost
mezi lidstvem. A ti, kteří ještě budou schopni se rozmnožovat
i po vystavení GMO, budou natolik trpět degenerativními
nemocemi, že jejich "léčba" opět bude obohacovat lékové
společnosti.

Vzpomínáte si, která země byla nedávno postižena hrozbou
e. coli? Španělsko. Proč Španělsko? Vzpomeňte si na uniklé
zprávy z Wikilieaks, které odhalily, že Španělsko odolalo zavedení
GMO do svého zemědělského systému, i když mu americká vláda
skrytě vyhrožuje politickou odvetou za jeho odpor. Falešné
obvinění Španělska z rozšíření e. coli je pravděpodobně onou
pomstou za španělskou neochotu naskočit do geneticky

To je příběh, který stojí za ekonomickým zničením španělských
rolníků pěstujících zeleninu. Je to jedna ze zápletek, které
probíhají ve schématu událostí kolem e. coli.

Potraviny jako válečná zbraň vytvořená Big Pharmou
Mimochodem, nejpravděpodobnějším vysvětlením, kde byl
vyvinut tento kmen e. coli, je, že farmaceutičtí giganti ho
vytvořili ve svých vlastních laboratořích. Kdo jiný má přístup
k veškerým antibiotikům a vybavení potřebnému k vytvoření
cílených mutací potenciálně tisíců kolonií e. coli? Lékové
společnosti mají jedinečné postavení k tomu, jak provést
tuto akci a mít z ní prospěch. Jinými slovy, mají jak prostředky,
tak motivaci, aby se angažovaly speciálně v podobných akcích.

Mimo lékové společnosti jsou tu snad i regulátoři infekčních
nemocí, kteří mají podobnou laboratorní kapacitu. Například
CDC by to pravděpodobně mohla také provést, kdyby skutečně
chtěla.

Důkaz, že někdo bioinženýrsky vytvořil tento kmen e. coli, je
zapsán přímo v DNA baktérie, Je to lékařský soudní důkaz,
a to, co odhaluje, nelze popřít. Tento kmen prošel opakovanými
a dlouhodobými vystaveními osmi různým třídám antibiotik, a
pak se nějakým způsobem objevil v potravinách. Jak jinak je
toto možno provést, než důkladně naplánovaným schématem
provedeným grázlovskými vědci? Není možno, aby vznikla
"spontánní mutace" v kmeni tak, aby byl odolný nejvyšším
osmi třídám značkových antibiotických léků, které jsou dnes
prodávány Big Pharmou. Takové mutace musí být záměrné.

A opakuji, pokud nesouhlasíte s tímto tvrzením, pak to
znamená, že říkáte NE, nebylo to uděláno záměrně … stalo
se to náhodou! Což je, jak znovu říkám, ještě děsivější!
Protože to znamená, že antibiotická kontaminace našeho
světa je na tak extrémním stupni, že kmen e. coli může být
v přírodě nasycen osmi různými druhy antibiotik natolik,
že se přirozeně vyvine ve smrtící superbaktérii. Pokud
tomu lidé věří, tak je to ještě děsivější teorie než
bioinženýrské vysvětlení!

Začala nová éra: Biologické zbraně v naší stravě
Ale v obou případech - nezáleží na tom, čemu věříte -
je prostou pravdou, že svět nyní čelí nové éře globálních
kmenů superbaktérií, které nelze léčit žádnými známými
léky. Samozřejmě mohou být snadno zabity koloidním
stříbrem, což je právě důvod, proč v posledních letech
FDA a světoví regulátoři zdraví zuřivě napadali společnosti
vyrábějící koloidní stříbro. Nemohou dopustit, aby veřejnost
měla v rukou přírodní antibiotikum, které skutečně funguje.
To by zničilo celý jejich záměr, aby všichni lidé byli nemocní.

Ve skutečnosti tyto kmeny e. coli mohou být snadno léčeny
kombinací přírodních plnospektrálních antibiotik z rostlin jako
je česnek, zázvor, cibule a léčivé rostliny. Navíc probiotika
mohou pomoci vyrovnat flóru trávicího systému a "vytěsnit"
smrtící e. coli, která by mohla být současně přítomna. Zdravý
imunitní systém a dobře fungující trávicí trakt může zvítězit
nad infekcí superbakterie e. coli, ale je tady ještě jedna
věc, o které lékařská komunita nechce, abyste věděli. Dávají
absolutní přednost tomu, abyste zůstali bezmocnou obětí
ležící v nemocnici a čekající na smrt, bez jakýchkoli možných
vyhlídek. Přesně to je "moderní medicína". Způsobují
problémy a prohlašují, že je léčí, a pak vás nedokážou léčit
ničím, co by skutečně fungovalo.

Téměř všem úmrtím, která se dnes přičítají propuknutí
e. coli, se dá snadno a lehce zabránit. Jsou to úmrtí z
nevědomosti. Ale ještě spíše to mohou být také úmrtí na
novou éru biologických zbraní v potravě, vypuštěných buď
skupinou šílených vědců, anebo systémovou institucí, která
vyhlásila válku lidské populaci.

Zdroj, CZ preklad: http://orgo-net.blogspot.com/
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama