Vojny, žurnalizmus a propaganda

10. září 2011 v 13:34 | WarFare |  Úvahy a komentáre
Vojny a konflikty začínajú v mysliach mužov a žien. Predtým, než je to
vojna guliek a bômb, je to vojna ideí. Obrázky a nápady sa objavia ako prvé.
Predtým ako človek zabije iného človeka, človek musí racionalizovať zabíjanie,
zabíjanie vysvetliť a ospravedlniť. Prvou obeťou vojny je pravda.


Akou propagandistickou kampaňou sa dá vojna vysvetliť a pochopiť? Ako
sa propagandistickou kampaňou, rasizmom a bigotným satanizovaním a
démonizovaním celého národa a náboženstva otvorene vysvetľujú "demokratické"
a "slobodné princípy otvorenej spoločnosti", a úloha Spojených štátov ako "vodcu
slobodného sveta"? Techniky a metódy informačnej vojny-vojnovej propagandy-
sú bežne bezohľadne používané na vykreslenie nepriateľa ako despotického
totalitného vládcu v autoritárskom a nedemokratickom štáte.

Propaganda
Termín propaganda je odvodený z latinského propagare: šíriť, reprodukovať,
šíriť, s významom, prenášať, šíriť z človeka na človeka. Propaganda je skratka
pre Congregatio de propaganda fide, Kongregácia pre šírenie viery, výbor
rímskokatolíckych kardinálov založený pápežom Gregorom XV v roku l622
organizovaný ako misijná skupina, ktorá hlásala vieru pre zmenu na rímsko
katolicizmus.

Moderná definícia: Propaganda je systematické šírenie alebo propagácia
konkrétnych myšlienok, učenia, alebo praxe, ktoré spôsobujú ďalšiu osobitnú
príčinu alebo agendu s cieľom oslabiť iného. Je to systematická snaha
manipulovať postoje, presvedčenia, alebo akcie s použitím symbolov. Bežne sú
používané nejaké klamné a skreslené údaje, obvykle ako odmietavý, pohŕdavý
a pejoratívny termín, ktorý v najširšom slova zmysle môže byť, a platí pre všetky
úvahy s ktorými človek musí súhlasiť. Vo svojej najčistejšej a základnej forme,
propaganda spočíva v manipulácii symbolov slov, obrázkov a nápisov. Na jej
najčistejšej úrovni sú to presné slová a jazyk ktoré naozaj nemožno obísť.
Iba podnet alebo obrázok je všetko, čo je potrebné k vytvoreniu požadovanej
odozvy. Hearst povedal svojim ľuďom:

"Vy poskytnete fotografie a ja vytvorím vojnu."
Hearst, rovnako ako jeho nástupca novinár dnes, pochopil metodiku a základné
princípy propagandy dokonale.

Termín "propaganda" je nepopulárny ako opis americkej politickej a spoločenskej
diskusie a analýzy. Namiesto pojmu propaganda a propagátori sú známe rôzne pojmy: Public Relations, propagácia, reklama, informačná vojna, Spin Doctors, imidžoví makléri, verejné záležitosti, propagácia, marketing, mediálny špecialisti, lobisti. Navyše, pojem "propaganda" bol nadmerne znetvorený tak, že termín je dnes prakticky bezvýznamný. Je to preto, že propaganda je jednou z najrozšírenejších fenoménov dvadsiateho storočia. Nebezpečenstvo propagandy bolo prvýkrát rozšírene a systematicky využívané počas prvej svetovej vojny.

Rozšírená je mylná predstava, že mýtus a propaganda existuje iba v totalitných štátoch, a nie v demokraciách. Nemecký filozof Georg Hegel bol jedným z prvých, ktorí ukazujú, že v demokraciách je verejnosť manipulovaná a presvedčovaná "skrytými presvedčovačmi" a " manipulátormi". V roku l821 Hegel vysvetlil, ako je verejnosť v demokracii manipulovaná komerčnými záujmami, ktorých cieľom je dosahovanie zisku:

"To, čo Angličania nazývajú" Comfort "je niečo, nevyčerpateľné a neobmedzené. Niektorí môžu prísť k záverom, že to, čo bude volať pohodlie v akomkoľvek štádiu je nepríjemné a tieto objavy nikdy neskončia. Preto je potrebné väčšie pohodlie ktoré vzniká vo vás priamo, je navrhnuté pre tých, ktorí dúfajú, že zarobia peniaze na jeho vytvorenie. "

Aj v demokraciách, je ľud manipulovaný a presvedčovaný neviditeľnými presvedčovačmi a manipulátormi. Hegel bol jedným z prvých, kto to pred Alexisom de Tocqueville,Williamom R. Hearstom či Noamom Chomskym. Francúzsky autor Anatole France to vysvetlil takto: "Demokracia (a vlastne celé spoločnosti) je riadená neviditeľnými inžiniermi",

Edward L. Bernays (1891-1995), synovec Sigmunda Freuda, divadelný publicista a propagátor počas prevj svetovej vojny , pracoval pre Výbor pre verejné informácie v čele s Georgom Creelom a písal propagandistické brožúry. V roku l928, vydal vplyvnú knihu, Propaganda, v ktorej argumentuje, že propaganda môže byť mechanizmus pre vytvorenie súhlasu a populárne uznanie. Bernays prakticky vynašiel public relations podnikanie, ktorým sa teoretické základy verejnej mienky kryštalizujú. Masy je možné ovládať bez ich znalosti prostredníctvom public relations, alebo propagandou. Bernays uviedol: "Ak pochopíme mechanizmy a motívy skupinovej mysle, je možné ovládať aj pluky a masy podľa našej vôle, bez toho aby o tom vedeli."

Bernays, známy ako "otec Spin", bol priekopníkom Public Relations (PR) a jeho práce otvorili dvere pre konglomeráty PR dnes, ako je Hill & Knowlton, Ruder Finn, Burson-Marsteller, Ketchum PR a Ogilvy & Mather, ktorí boli "public relations poradcovia" pre American Tobacco Company, United Fruit Company (dnes United Brands), Venida, Cartier, a Procter & Gamble. Jeho najväčší úspech v komerčnej propagande a PR bola vynikajúca kampaň presvedčiť americké ženy, aby sa "emancipovali" samé, tak by mali fajčiť cigarety Lucky Strike, ako "fakle slobody".

V roku l996 americké obchodné siete minuli l miliardu dolárov na marketing. PR firmy zamestnávajú viac ako 150.000 pracovníkov, ktorí by ovplyvnia 40% všetkého, čo Američania čítajú alebo vidia.

Archetypy Propaganda: My a oni
Od Pearl Harbour po Hirošimu

Vojna medzi USA a Japonskom počas druhej svetovej vojny, 1941-1945, svedčí o tom, ako viesť vojnu národov a ukazuje dichotómiu my proti nim, bipolárne pozície ktoré sú potrebné vo všetkých vojnách a všetkých propagandach.

Historik Allan Nevins charakterizuje americkú vojnu proti Japonsku takto:
"Pravdepodobne v našich dejinách nemáme nepriateľa tak nenávideného ako boli Japonci ..."

Americká vláda a médiá prijali otrasnú exterminacionistickú politiku voči japonsku, ktorá volala po úplnom zničení a vyhladení japonského ľudu ako národa. John Toland, v hanbe, tvrdil, že vojna proti Japonsku je "vojnou ktorá nemusí byť, pretože ju živia ... americké rasové predsudky, nedôvera, neznalosť Orientu, tuposť, samozvaná spravodlivosť, národná hrdosť a strach. " Metodika a taktiky používané USA na porazenie Japoncov boli z časti založené na vzoroch "Indickej vojny" a manichejsky totálnou vojnou medzi dobrom a zlom, medzi nami a nimi. V prieskume v decembri l944 sa Američanov spýtali: "Čo myslíš, že by sme mali urobiť s Japonskom po vojne?" 13% respondentov chcelo "zabiť všetkých japoncov", kým 33% podporuje zničenie Japonska ako politickú entitu.

Prvým krokom pre porážku Japoncov bolo odľudštit ich ako ľudí a zobraziť ich v archetypálnych rasistických termínoch ako menejcenné, neľudské, opice, "divochov" a "barbarov". Štandardné archetypy a príklady, alebo avatary propagandy boli využité k dehumanizaci a stereotypizácii nepriateľa. Tieto archetypy propagandy sa objavujú vo všetkých propagandistických kampaniach a všetkých vojnách. Je to presne to, ako boli porazení domorodí indiáni a ako černosi boli zotročení a vylúčení zo spoločnosti. Japonci bol označovaní ako zvieratá, plazy, hmyz, ako "žlté opice", paviány, gorily, psy, myši, potkany, zmije, štrkáče, šváby, a škodcovia. Líčiť nepriateľa ako zviera znižuje množstvo pocitu viny, keď je treba zabiť nepriateľa. V nacistickom Nemecku, napríklad, Židia boli vykresľovaní ako vši a krysy čo urýchlilo masové vyhladzovanie. Franz Stangl, veliteľ koncentračného tábora Treblinka vysvetlil, že odľudštenie bolo nutné na urýchlenie procesu vyhladzovania:

Ako inak chcete podnietiť tých, ktorí majú vykonávať politiku. Ako by bolo možné, aby robili to, čo urobili.

Nepriateľ bol podčlovekom, alebo menší ako človek, a preto si zaslúži oprávnené vyhladenie. Zabíjanie nepriateľov je správne a vhodné a tí ktorí zabíjajú by nemali cítiť žiadnu vinu ani morálnu ľútosť. Japonec bol "Mad Dog" alebo "žltý pes". A ako je uvedené vo vyhlásení počas vojny: "Mad Dogs sú len bláznivé zvieratá, ktoré by mali byť zastrelené."

Prejav rasizmu a rasistická hystéria odkazovali na japonské rasovo stereotypné výrazy: "Nip", od Nippon, japonské slovo pre Japonsko sa skrátilo na "Jap". Jednalo sa o ekvivalent k "nigger" a "Gooka" a "Hun". Nové pojmy boli tiež vytvorené US mariňákmi: "Japes", kombinácia "Japoncov" a "ľudoopov". Ďalší novotvar bol "monkeynips". Mariňák Eugene B. Sledge pripomenul, že domorodci v Pacifiku boli len "rákosníci". Hlavnou témou bolo lovenie a hubenie škodcov, dravé zvieratá a "bezmenné množstvo hávede". Guadalcanal bol popisovaný ako "lovecký raj ... ktorí sa hemží opičími mužmi."

J. Glenn Gray opísal, ako americkí vojaci prenasledovali japonského vojaka a zabili ho, ako by to nebol človek, ale zviera, šelma:

"Keď bol japonský vojak" vyplašený "zo svojho úkrytu ...v čase keď jednotka odpočívala a mala srandu. Ale chopili pušky a začal ho používať ho ako živý cieľ, zatiaľ čo on uháňal zbesilo a hľadal úkryt. Vojaci zistil, že jeho pohyby sú hlučne smiešne. ... Nakoniec sa im ho podarilo zabiť. Veterán zdôraznil podobnosť nepriateľského vojaka zo zvieraťom. Žiadny z amerických vojakov zrejme vôbec nemal pocit viny, ľudské pocity a strach, a že aj oni by chceli byť ušetrení.

Odľudštenie nepriateľa malo viesť k vyhladeniu a úplnému zničeniu, ako sa to odráža vo vyhlásení predstaviteľov americkej armády a médií. Admirál William F. Halsey, veliteľ amerického velenia v južnom Pacifiku na tlačovej konferencii v roku l944 vyhlásil:

"Jediný dobrý Jap je Japonec, ktorý bol mŕtvy šesť mesiacov. Keď sa dostaneme do Tokia ... Budeme mať oslavy na mieste kde Tokio bolo."

Populárne vojnové porekadlo bolo: "Jediný dobrý Jap je mŕtvy Jap". V roku l943, Leatherneck, mesačník americkej námornej pechoty, zverejnil fotografie japonských mŕtvol na Guadalcanal s veľkým titilkom: "Dobrí Japonci". Titulok na fotografii znel: "Dobrí Japonci sú mŕtvi."

Vyhladenie bolo podoporené odľudštením. Admirál Halsey videl Japoncov len ako "žltí bastardi", "hlúpe zvieratá", "žlté opice", a "MonkeyMenu". Hovoril, že ... máte ďalšie opičie mäso, a že Japonci strácajú svoje zovretie a to aj s ich chvostami "a vysvetlil, že" Japonci sú produktom párenia medzi ľudoopmi a ženami najhorších čínskych zločincov. " Cieľom bolo presvedčiť vojakov, že je morálne zabiť "ich". Halsey podporoval jeho mužov s nasledovným mottom: ". Japoncov zabiť, zabiť Japoncov, zabiť viac Japoncov".

Časopis Time vyjadril svoje rozhorčenie po útoku na Pearl Harbour s nehanebne rasistickými výrazmi: "Prečo žltí bastardi!" The New Yorker líčil Japoncov ako "žlté opice", zatiaľ čo Washington Post karikatúroval Japoncov ako veľké gorily. Admirál Kimmel vysvetlil jeho zľaknutie pri útoku na Pearl Harbour takto: "Nikdy som si nemyslel tie malé žlté potvory by sa mohli vytiahnuť k takému útoku až z Japonska." Napriek všetkému. Útok na Pearl Harbour bol prevedený s vedomím najvyšších kruhov USA.

Počas 2. svetovej vojny američania vytvorili koncentračné tábory na území USA, v ktorých našlo "ochranu" okolo 150 000 amerických občanov japonského pôvodu.

Na fronte bola situácia ďaleko horšia. Americkí vojaci zabíjali Japoncov- vojakov aj civilistov- kvôli trofejám. Japoncom odrezávali uši, časti tela kvôli kostiam ktoré používali ako dopisný papier, ale najviac bola cenená lebka, ktorými zdobili svoje vozidlá a ako ťažítko na pracovnom stole. Jedna sa odkonca ušla aj prezidentovi Rooseveltovi. Hlavy Japoncov varili v kotloch aby lebky zbavili živého tkaniva a námorníci vkladali hlavy Japoncov do rybárskych sietí ktoré ťahali za loďou aby ich očistili. Rovnako ako nacisti v koncentračných táboroch aj Americkí vojaci oberali mŕtvoly o cennosti a zlaté zuby.

Po skončení 2. svetovej vojny sa na európskej pôde rozpútala znásilňovacia akcia nebývalého rozmeru. Spojeneckí vojaci znásilňovali všetko od 8 do 80 rokov.

Propaganda a zvrátený žurnalizmus stoja za tým, že farmár z Iowy, Kansasu, Texasu atď. Príde do cudzej krajiny o ktorej kultúre a zvykoch nemá ani páru a vraždí a znásilňuje ľudí svojej úrovne, teda farmárov a robotnícku triedu.

Ako správne tvrdí Thierry Meyssan: Novinári ktorí napomáhajú vojne propagandou by mali byť postavení pred súd.

Juraj Smrek, Zdroj
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama