O civilizaci

19. února 2012 v 13:06 | WarFare |  Úvahy a komentáre
Základní kámen civilizace byl položen ve věku neolitické revoluce.
Zemědělský experiment té doby ohlašoval zlomový okamžik v historii
lidstva. Rozvoj zemědělství totiž zásadním způsobem proměnil vztah
člověka k přírodnímu prostředí a následně k sobě samému.


Na rozdíl od lovecko-sběračských kultur, jejichž křehká koexistence
s přírodním prostředím byla nezbytnou podmínkou k přežití, vzešla
nová zemědělská společnost z logiky instrumentality a výkonu. První
domestikace zvířat a rostlin s sebou přinesla nutnost kontrolovat
přirozené přírodní procesy a přizpůsobit je ve prospěch člověka.
V zájmu společnosti bylo potřeba donutit přírodu pracovat.

Růst vědomostí, měření času, počítání a vznik písma poskytly člověku
nástroje k opanování světa. Zemědělství postupně vedlo k stále větší
potřebě svět kontrolovat, manipulovat a ovládat. Do popředí se probíjí
logika výkonu. Dovedná manipulace se světem měla přinést maximální
prospěch z vykonané práce. Vše od přírody po společenské uspořádání
bylo vedeno k tomuto cíli. Tak byla například domestikace krávy
chápana jako svého druhu výroba stroje na přeměnu trávy v stále
větší množství mléka.

Vztah mezi domestikovaným a domestikátorem se časem zvrátil a
vláda člověka nad přírodou brzy vedla k vládě člověka nad člověkem.

Tlak k výkonu vedl k zotročování lidí a později k nástupu
průmyslové civilizace. Průmysl jen dále rozšířil logiku zemědělství.
Posílil hierarchizaci, institucionalizoval organizaci společnosti a posílil
moc elitních privilegovaných skupin. Elitní vrstvy urychlily s pomocí
vědy a techniky proces domestikace a zástupy neprivilegovaných
postavily na úroveň strojů, odcizily je svému lidství a přetvořily
v efektivnější nástroje systému.

Na počátku člověk domestikoval přírodu a nevědomě tím přispěl
k domestikaci sebe sama a ke vzniku civilizace. Nyní se civilizace
zcela vymyká kontrole a dále jen člověka brutálněji optimalizuje
ke svým potřebám. Člověk se stal zajatcem civilizace, pouhým
nástrojem slepé vůle výkonu.

Toto vše krásně shrnuje scéna z filmu Animatrix, v níž vůdce strojů
vystoupí před zasedání OSN po porážce lidstva a kde zazní: "Chceme
jen vaše těla, vaše těla jsou jen prázdné nádoby, vydejte nám svá
těla a čeká vás krásný nový svět." Stroje pak lidi přeměnily na zdroj
obnovitelné energie a mysl lidí uzavřely do virtuality matrixu. Tak
podle snímku začala dokonalá symbióza mezi člověkem a strojem.

Jak je tomu dnes? Nejinak! Dnes žijeme své odcizené životy přesně
takto. Stojíme u pásů, chodíme do nudné práce, kde jsme jako doplňky
strojů a lidské zdroje manipulováni pro potřeby výkonu. Před takovou
brutální realitou civilizace unikáme do říše virtuality. Konzum, drogy,
iluze, ideologie se nám stávají virtualitou matrixu. Zde uzavíráme
svoji mysl, abychom to vše přežili. Abychom přežili civilizaci,
v kterou tak neochvějně věříme.

Zdroj: csaf.cz
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama