Dekódování památníku Georgia Guidestones - Nový světový pořádek

20. dubna 2013 v 19:00 | WarFare |  Svetovláda
Georgijské kameny jsou velkým žulovým památníkem v Elbert County
v Georgii v USA. Zpráva, zahrnující deset zásad, je vepsána do stavby
v osmi moderních jazycích a kratší zprávy jsou vepsány na vrcholku
stavby ve čtyřech starověkých písmech: babylónština, klasická řečtina,
sanskrt a egyptské hieroglyfy.Stavba je někdy popisována jako "Americký Stonehenge". Památník je
skoro 20 stop (6,1 metrů) vysoký, pokud počítáme i podzemní podpůrné
kameny, jinak je vysoký 18 stop (5,5 metrů) a vyrobený ze žulových desek,
které jsou astronomicky uspořádány. Dodatečná kamenná deska, která
se nachází na zemi kousek východně od stavby, poskytuje několik
poznámek o historii a smyslu Guidestones.

1) Historie
V červnu 1979 neznámá osoba, nebo osoby pod pseudonymem R. C. Christian
najmuly firmu Elberton Granite Finishing Company, aby postavila onu stavbu.
Jedna populární hypotéza je, že patronův pseudonym může mít souvislost
s legendárním zakladatelem rosenkruciánského řádu, Christianem Rosenkreuzem.

2) Nápisy
Zpráva skládající se z deseti pokynů nebo principů je vyryta na Georgijských
kamenech v osmi rozdílných jazycích, jeden jazyk na každé straně čtyř svislých
kamenů. Pohybem po směru hodinových ručiček okolo stavby od severu:
angličtina, španělština, svahilština, hindština, hebrejština, arabština, čínština
a ruština.

1. Udržovat lidstvo pod 500 000 000 ve věčné rovnováze s přírodou.
2. Řiďte moudře reprodukci - zlepšujíce tělesnou zdatnost a rozmanitost.
3. Sjednoťte lidstvo novým živoucím jazykem.
4. Veďte vášeň - víru - tradici - a všechny věci se zmírněným důvodem.
5. Ochraňte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.
6. Nechť všechny národy vedou vnitřně rozřešené vnější spory na světovém soudu.
7. Vyvarujte se malicherným zákonům a neužitečnému úřednictvu.
8. Udržujte v rovnováze osobní práva se sociálními povinnostmi.
9. Odměňte pravdu - krásu - lásku - hledajíce harmonii s nekonečnem.
10.Nebuďte rakovinou na Zemi - Zanechte prostor přírodě - Zanechte prostor přírodě.


3) Vysvětlující tabule
Pár stop na západ od artefaktu, dodatečný ležatý žulový kámen byl postaven
v zemi. Tato tabule určuje stavbu a jazyky na ní použité, seznamy různých faktů
o velikosti, váze a astronomických rysech kamenu, datum vztyčení a sponzory
projektu. Také se zmiňuje o časové kapsli zakopané pod tabulí, ale pozice
kamene s informacemi, kde je kapsle zakopána a kdy je potřeba ji otevřít,
chybí, takže není jasné, zdali vůbec ona kapsle byla zakopána. Každá strana
tabule je kolmá na jednu z hlavních světových stran a je vepsána tak tak,
že severní roh je "vrcholkem" nápisu.

Kompletní text vysvětlovací tabule je detailně popsán níže. Doprovodný
obrázek ukazuje celkové rozvržení. Tabule je poněkud rozporuplná s ohledem
na interpunkci a také na nesprávně napsané slovo "pseudonym". Původní
hláskování, interpunkce a zalomení řádků bylo zachováno v přepise, který
následuje.

Na středu každého rohu tabule je malá kružnice, každá z nich obsahuje
písmeno reprezentující příslušnou světovou stranu (N, S, E, W) = S(ever),
J(ih), V(ýchod), Z(ápad) - poznámka překladatel.

Okolo rohů čtverce jsou napsány jména starověkých jazyků, na každém
rohu jedna. Počítáno shora po směru hodinových ručiček to jsou:
babylónština (forma klínového písma), klasická řečtina, sanskrt a starověká
egyptština (v hieroglyfech).

Na levé straně tabule je ve sloupci následující text:

Astronomické Rysy
1. kanálky skrze kámen
ukazují na nebeský pól.
2. horizontální žlábek ukazuje
roční pohyb slunce.
3. sluneční paprsek skrze závěrný kámen klenby
značí polední čas během
roku.

Autor: R. C. Christian
(pseudonyn) [sic]

Sponzoři: Malá skupinka
Američanů, kteří hledají
Věk Rozumu

Časová kapsle
Nachází se šest stop pod tímto místem
V
By Měla Být Otevřena v
Slova ukázaná pod nadpisem časové kapsle; nejsou vyryty žádné datumy.

3.1) Fyzická data

Na pravé straně tabule je následující sloupec text:

FYZICKÁ DATA
1. CELKOVÁ VÝŠKA - 19 STOP 3 PALCE [5,87 m].
2. CELKOVÁ VÁHA - 237 746 LIBER [107 870 kg].
3. ČTYŘI HLAVNÍ KAMENY JSOU 16 STOP,
ČTYŘI[4,98 m] PALCE VYSOKÉ, KAŽDÝ VÁŽÍCÍ
PRŮMĚRNĚ 42 437 LIBER [19,249 kg].
4. PROSTŘEDNÍ KÁMEN JE 16 STOP, ČTYŘI
PALCE [4,98 m] VYSOKÝ, VÁŽÍ 20 957
LIBER [9 506 kg].
5. ZÁVĚRNÝ KÁMEN KLENBY JE 9 STOP, 8 PALCŮ[2,95 m]
DLOUHÝ, 6 STOP, 6 PALCŮ [1,98 m] ŠIROKÝ;
1 STOPU, 7 PALCŮ [0,48 m] TLUSTÝ. VÁŽÍ
24 832 LIBER [11 264 kg].
6. PODPŮRNÉ KAMENY (ZÁKLADNY) 7 STOP,
4 PALCE [2,24 m] DLOUHÁ 2 STOPY [0,61 m] ŠIROKÁ.
1 STOPU, 4 PALCE [0,41 m] TLUSTÁ, KAŽDÝ
VÁŽÍCÍ PRŮMĚRNÝCH 4 875
LIBER [11 264 kg].
7. PODPŮRNÝ KÁMEN (ZÁKLADNA) 4 STOPY,
2,5 PALCE [1,28 m] DLOUHÁ, 2 STOPY, 2 PALCE [0,66 m]
ŠIROKÁ, 1 STOPU, 7 PALCŮ [0,48 m] TLUSTÁ.
VÁHA 2 707 LIBER [1 228 kg].
8. 951 KUBICKÝCH STOP [26,9 krychlových metrů] ŽULY.
9. ŽULA VYDOLOVÁNA Z PYRAMIDY
LOM SE NACHÁZÍ 3 MÍLE [5 km] ZÁPADNĚ
OD ELBERTONU, GEORGIA.

3.2) Guidestone(-ský) jazyk

Pod těmito dvěma sloupci textu je napsán titulek "GUIDESTONE(-ské)
JAZYKY". Názvy osmi současných jazyků jsou vepsány podél celé délky
rohů tvořící trojúhelník, jeden pro každý roh. Počítáno od severu, okolo
po směru hodinových ručiček, takže horní roh severovýchodního trojúhelníku
je jako první: angličtina, španělština, svahilština, hebrejština, arabština,
čínština a ruština. Vespod uprostřed tabule je následující text:

Další informace dostupné v Elberton Granite Museum & Exhibit
College Avenue
Elberton, Georgia

4) Astronomické rysy
Čtyři krajní kameny jsou orientovány tak, aby značili limit 18,6 letého
lunárního deklinačního cyklu. Prostřední sloupec uvádí otvor, skrze který
je vidět Polárka bez ohlednu na čas, jakož i žlábek, který, je seřazený se
slunovratem a rovnodennostmi. 7/8 palcový otvor v závěrném kameni
klenby dovoluje paprsku slunce projít skrz v poledne každého dne,
svítící na střed kamene ukazující den v roce.

5) Lokace
34,231984°N 82,894506°W

Georgijské kameny se nachází na vrcholku kopce v Elbert Country,
Georgia, přibližně 90 mil (140 km) východně od Atlanty, 45 mil (72 km)
od Atén a 9 mil (14 km) severně od centra Elbertonu. Kameny stojí na svahu,
krátká vzdálenost východně od Georgia Highway 77 (Hartwell Highway) a
jsou ze silnice viditelné. Malé známky vedle dálnice poukazují na odbočku
ke Guidestones, která je pojmenována pouliční značkou jako "Guidestones Rd."
Nachází se na nejvyšším bodu v Elbert County.

6) Vlastnictví
Elbert Country vlastní stanoviště Georgia Guidestones. Robert C. Christian
smluvně převedl pět akrů okrsku okamžitě výhodně od Wayna Mullenixe.
Podle Georgia Mountain Travel Association's podrobné historie: "Georgia
Guidestones se nachází na farmě Mildred a Wayna Mullenixe…". Elbert
County zemský registrační systém ukazuje, co se zdá být Guidestones
jako zemská koupě okrsku 1. října 1979.

Památník byl odhalen v březnu 1980 s přítomností 100 lidí. Jiný popis
blíže určuje jako datum 22. březen a říká, že se odhalení účastnilo 400 lidí.

7) Reakce
Ve svém článku "Dekódování Georgia Guidestones" Van Smith rozpoznal
tři potenciální kandidáty na skutečnou identitu R. C. Christiana (Joe H.
Fendley Srov., Dr. Francis Merchant a Ted Turner). Na konci Smith vyvozuje,
že Ted Turner je nejpravděpodobnější kandidát na identitu R. C. Christiana,
uvádějící: "Naše vyšetřování ohledně identity Roberta C. Christiana dosud
odkrylo vysoce přesvědčivé okolnosti silně poukazující na spojení Roberta
Edwarda "Teda" Turnera k centru tvůrců Georgia Guidestones. Toto
poukázání je tak silné, že věříme, že Ted Turner byl pravděpodobně
R. C. Christian. Přinejmenším, Turner nejspíše ví, kdo je R. C. Christian. ".

Yoko Ono a ostatní pochválili vepsané zprávy jako "vzrušující výzvu k
racionálnímu myšlení", zatímco oponenti je označili jako "Desatero
přikázání antikrista".

Guidestones se staly předmětem zájmu pro konspirační teoretiky.
Jeden z nich, aktivista jménem Mark Dice, požadoval, aby byly Guidestones
"roztříštěny na milion kousků a poté suť použít na konstrukční projekty",
prohlašující, že Guidestones jsou "hlubokého satanského původu", a že
R. C. Christian patří k "luciferiánské skryté společnosti" napojené na Nový
světový pořádek. Při odhalení památníku, místní duchovní prohlásil, že věří,
že památník je "pro uctívače slunce, pro kult uctívání a pro ďábelské uctívání".

Jiný populární konspirační teoretik Alex Jones ve svém dokumentu
"Endgame: Elite's Blueprint For Global Enslavement" z roku 2008 zvýraznil:
"zpráva mysteriózních Georgia Guidestones, údajně postavených představiteli
skryté společnosti jménem Rosenkruciánský řád, který volá po globálním
náboženství, světových soudech a po populačních úrovních udržovaných
okolo 500 milionů jedinců, o 5,5 miliard méně než nyní. Kameny vyvozují,
že lidé jsou rakovinou na Zemi a měli by být roztříděni, aby se udržovala
rovnováha s přírodou."

Badatel Van Smith tvrdí, že odhalil numerologické zprávy zakódované v
rozměrech různých částí Georgia Guidestones, které propojuji památník
s Burj Khalifa, nejvyšší budově na světě, která byla otevřena v Dubaji více
jak 30 let po tom, co Georgia Guidestones byly navrženy. Smith ukazuje
znaky demonstrující, že datum otevření této věže, úmrtídubajského
emíra - Sheik Maktoum bin Rashid al Maktoum, a skutečná výška Burj
Khalifa může být přímo odvozena od poměrů žulových desek.

V roce 2008 byl kameny počmárány polyuretanovou barvou a graffiti se
slogany jako "Smrt novému světovému řádu". Časopis Weird popsal toto
počmárání jako "první vážný akt vandalismu v historii Guidestones". Blíže
k současnosti, zjevný pokus o svalení kamenů památníku, velký výřez byl
vyříznut z vrcholu Guidestone s anglickým jazykem, ze skoro 8 palců
dlouhého a 3,5 palců tlustého čistého ocelového hmoždíku, který byl
použit jako pojistka držící desku k závěrnému kameni klenby.


14. listopadu 2009 kameny nesly různé grafity. Elbert Country financuje
probíhající opravy a nainstalovala zde dvě bezpečnostní videokamery.

Zdroj: freepub.comehere.cz, překlad článku z en.wikipedia.org
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama