Ľubomír Huďo: Skutoční vládcovia sveta oficiálne nefigurujú vo vládach či mocenských štruktúrach

15. června 2013 v 19:55 | WarFare |  Úvahy a komentáre
Dosť často ľudia vyznávajúci alternatívny pohľad na život, odsudzujú
správanie masy ľudí, ktorá je plnohodnotne zapojená do systému a
komerčného prúdu. Nazývajú ich hlupákmi, obmedzencami s malým IQ.


Na druhej strane, ľudia v komerčnom prúde sú vnútorne šťastní so
svojim spôsobom života, páčia sa im seriály, núkané reality show,
spravodajstvo jedného pohľadu a napr. správy zo života celebrít.

Ak si čítajú správy alternatívneho spravodajstva, nič im nehovoria,
jednoducho ich nezaujímajú. Hovoria si, že ich sa to netýka, a čo z toho
oni majú, či dokonca z ich pohľadu sú naopak alternatívci akýsi hlupáci.

Každý totiž vidí len to, čo chce vidieť. Tento trend nie je len u starších
ľudí, ale hlavne prevláda u väčšiny mladej generácie. Trápia ich mediálne
vzory, vzhľad, skôr majú chuť sa baviť ako skúmať "blbosti" o dianí sveta,
či chcú si budovať kariéru a tá sa dá budovať len tak, že sa zapoja do
systému a prispôsobia sa mu.

Peniaze sú pre nich jediným cieľom. V každom prípade stále viac ľudí sa
stáva pasívnymi, o skutočné dianie javia nezáujem, strácajú chuť.

Chcel by som sa spýtať, čo si myslíte, či má vôbec zmysel otvárať oči ľuďom
tohto komerčného prúdu a zároveň rozširovať ich jednostranný pohľad na
svet, keď to sami nechcú? Nie je to len zbytočné hádzanie dreva, do
nezapáleného ohňa? Respektíve, ako ukázať ľudom, že pravda nemusí byť
vždy len pravdivá, ako inšpirovať ľudí k väčšiemu rozhľadu?

Otváranie očí, aby verejnosť videla neskreslenú realitu a nedala sa ľahko
zmanipulovať je beh na dlhú trať , alebo ekonomicky povedané či napísané
- dlhodobá investícia, ktorej výsledky ukáže až budúcnosť. Podľa príslovia
Komu niet rady, tomu niet pomoci je skutočne zbytočné plytvať energiou
a argumentami tam, kde je evidentné, že chýba vedomostný a inteligenčný
potenciál, hoci zdravý rozum častokrát prekonáva akademické vzdelanie
poplatného pseudointelektuála. Každá zmysluplná činnosť má svoje
opodstatnenie, aj otváranie očí v zmysle alternatívnych informácií, aj
keď Vás niekedy zožiera skepsa, že to asi nikam nevedie. No aj keď sa
to podarí hoci len v jednom prípade, má to význam, no nemožno za to
očakávať slávu, popularitu a peniaze. Je to kombinácia idealizmu,
sebaúcty a snahy ovplyvniť budúcnosť. Bez toho všetkého by sme
ani dnes nevydávali časopisy, knihy, nevysielali televízny a rozhlasový
signál a nekomunikovali cez laptopy. Faktom je, že uvažovanie a zamýšľanie
sa je záležitosťou menšiny, väčšina sa radšej zabáva, konzumuje a vegetuje
zo dňa na deň, ale to platí už od starovekých Atén či Ríma.

Jedna múdrosť hovorí, že čím človek menej vie, tým je šťastnejší. Neviem,
či ste videli kreslenú rozprávku "Doba ľadová 3″. Keď sa v nej spýtali dvoch
vačíc (myslím, že to boli vačice), ako je možné, že aj napriek tomu, že sa
rozpadá svet sú stále šťastné a veselé odpovedali, že je to ich tajomstvo,
ale že prezradia toto tajomstvo: "Sme strašne hlúpe"!

S týmto súvisí aj moja otázka. Myslíte si, že autori aj komerčných filmov
chcú prinášať skryto nejaké uvedomenie pre masy ľudí, alebo ide len
o náhodu? Je práve takáto sladká nevedomosť tajomstvom šťastia podľa Vás?

Vačice z Doby ľadovej, žiaľ, pripomínajú ľudstvo, teda aspoň jeho časť
a nemusíme sa dohadovať matematicky či štatisticky, o akú veľkú množinu
a koľkopercentnú skupinu z celkového obyvateľstva jednotlivých krajín
či Zeme v skutočnosti ide. Nevedomosť je niekedy skutočne dar, pretože
nevedomec neprežíva strasti, pochybnosti a obavy uvažujúceho človeka.
A či je to lepšie? Určite je to výborné pre vládnuce elity, duchovných i
materiálnych klamárov a špekulantov, od burzy po médiá, ale pre ľudstvo
ako celok je to nešťastie. Každý si môže vybrať, či mu ku šťastiu stačí
len pohodlie, užívanie a tupé prežívanie pobytu na Zemi.

Záleží na tvorcovi filmu, či má záujem aj cez jednoduchú zábavu naznačiť
akú-takú myšlienku. Múdremu napovedz, a hlupák sa aj tak nechytí. Podľa
mojej skúsenosti, hoci nechcem byť prehnaný optimista, pribúda uvažujúcich
ľudí, hoci pomaly a stále sú vo výraznej menšine.

Myslíte si, že raz dôjde trpezlivosť ľudí, príde vzbura, rebélia a padne
aktuálny kapitalistický systém, príde zoštátnenie a prevládne socializmus,
či nastane akási nová forma systému - mutácia demokracie a komunizmu?
Totiž z dlhodobého hľadiska sa zdá, že tento systém núteného ekonomického
rastu nie je dlhodobo udržateľný, stále sa malá skupina veľkopodnikateľov
stáva bohatšou a ľudia chudobnejú, stredná vrstva sa pomaly stráca.

Tento systém je chorý, ešte umelo prežíva a má stále potenciál vydržať
určitú dobu. No nikam nevedie, nemá perspektívu a je to slepá ulička,
hoci ešte nevidíme a nevieme, kedy a kde skončí jeho existencia. Stratil
duchovný a etický rozmer, ponúka len a len neustály rast, zisk a konzum
a to večne nevydrží. Je zbytočné používať termíny ako kapitalizmus,
socializmus či komunizmus - všetky majú za sebou milióny mŕtvych,
nešťastných a zlomených ľudí. Ich idealistické podoby mali ďaleko od
ich praktického realizovania. Len vyspelí a vzdelaní ľudia, ak vytvoria
reálnu spoločenskú silu, nastolia spoločenský systém, bez akejkoľvek
politologickej nálepky, ktorý bude funkčný, duchovne vyspelý a
perspektívny nielen pre malú skupinu vyvolených, ale ani rovnostársky
pre uspokojenie širokých más a ich nenáročných potrieb. Systém na
princípe: Každému to, čo si zaslúži na základe svojho správania, činnosti
a prístupu k ostatným a prostrediu, v ktorom žije. Bez diktátu politickej
korektnosti, falošného humanizmu a prázdnych fráz o takzvanej slobode,
takzvanej demokracii a takzvaných občianskych právach, ktoré v praxi
znamenajú vlastne diktát menšiny vyvolených nad menšinou, ktorá dopláca
na nadpráva iných.

Na jednej strane sa o Rockefellerovcoch a Rothschildovcoch hovorí v
rôznych konšpiračných teóriách ako o najmocnejších a najbohatších
ľudoch na svete, ale na druhej strane sa neumiestňujú v rebríčkoch
TOP 10 najbohatších ľudí na svete. Sú podľa Vás tieto rebríčky robené
účelovo? Aj s podobným argumentom som sa stretol, že oni nemôžu byť
najbohatší a nemajú moc ovládať svet, lebo vraj nie sú ani v rebríčku
najbohatších ľudí sveta..

Skutoční vládcovia sveta oficiálne nefigurujú vo vládach či mocenských
štruktúrach, pretože nie sú tak hlúpi, na to majú svoje dobre platené
a exhibicionistické bábky, zamilované do svojho falošného pocitu moci
a vplyvu. Preto ani skutočných finančných elitárov nenájdete v rebríčkoch
najbohatších osôb, alebo uveríte, že Gates, Kamprad či Mital určujú,
kde budú vojny, prevraty, revolúcie a aké zákony budú uplatnené na
kontrolu obyvateľstva? Je to ako s mafiou, keď nastrčené podniky
pracujú pre skutočných kmotrov. No skutočný kmotor sa nevycapí
na obálku Playboya, Timesov či Forbes.

Na Slovensku sa často hovorí o priamej demokracií ako o ideálnom riešení.
Podľa mňa na to občania nie sú pripravení, nemajú jednoducho chuť sa
zapájať do politického diania. Majú problém prísť vôbec raz za 4 roky voliť,
neviem si predstaviť ako by vôbec venovali pár hodín mesačne schvaľovaniu
a podávaniu návrhov na zákony. Je podľa Vás potrebná zmena politického
systému, či skôr zmena myslenia obyvateľstva? Myslím teraz Slovensko.

Priama demokracia je u nás nereálna. Presne ako uvádzate, že ľudia kašlú
na voľby či referendá. Čo je dobré pre Island, neznamená, že je dobré
pre Slovensko. Na každý spoločenský model je potrebná určitá civilizačná
úroveň. Ak sa implantuje násilím, má určitú životnosť, ale dlho nevydrží,
tým myslím z historického hľadiska, nie z pohľadu jedného ľudského života
- napr. 70 rokov boľševizmu v Sovietskom zväze - pre niekoho celý život,
pre dejiny kvapka v mori, ale treba sa z nej poučiť. Teda najprv zmena
myslenia a potom zmena systému. Ako hovoril Karel Kryl, ktorý určite
nebol žiaden totalitarista, ale v súvislosti so strednou Európou zdôraznil
potrebu osvietenej diktatúry. Otázne je, kto bude medzi týmito osvietencami?
Mýlil sa Kryl, alebo nie? Bezhraničná rádoby sloboda a dnešný Klondike
dáva Krylovi skôr za pravdu.

Žili ste určitú dobu v predošlom režime. Bol podľa Vás komunizmus v
tomto podaní až taký zlý, ako sa o ňom hovorí dnes z pohľadu bežného
človeka?

Históriu vždy píšu víťazi a skresľujú a zamlčujú fakty podľa vlastných
potrieb, aby udržali obyvateľstvo v poslušnosti a letargii. No zločiny
komunizmu a la Sovietsky zväz, Čína alebo Kambodža sú nepopierateľné,
ale realita na Slovensku či v Čechách bola iná v 50-tych rokoch, iná
v 60-tych či v 80-tych rokoch. Najväčšia tragédia je v tom,keď kritici
určitého systému sklznu do rovnakých špinavostí a dokonca ešte
väčších, pričom demagógiou obhajujú ten systém, vďaka ktorému
profitujú a je mi úplne jedno, že pre väčšinu ostatných sa toho
kvalitatívne veľa nezmenilo a dokonca naopak sú na tom ešte horšie.
Najväčšou stupiditou dnešných pseudodemokratov je fráza - Cez
víkend si môžete odskočiť do Paríža, za komunistov ste nemohli. -
Ja sa pýtam, kto si to môže dovoliť? No určite len tí "šikovní" čo
vedia, ako sa uplatniť na trhu a ostatní sú neschopní a leniví a tak
im treba. Nemôže sa pre nás donekonečna starať štát. Tí šikovní
vedeli štát včas vytunelovať, zarobiť na štátnych zákazkách a ostatní
sú pre nich neschopní závistlivci. Najväčšou iróniou je, že tí okradnutí
a oklamaní si ešte dobrovoľne volia parazitov vo voľbách, aby im vládli
a určovali zákony.

Aký je Vás názor, na to, že nežná revolúcia bola plánovaný jav,
ako sa zmocniť štátneho majetku?

Nežná, či zamatová mi už pripomína tradíciu ako niekedy VOSR,
ale teraz je VNZR -Veľká novembrová zamatová revolúcia - jej protagonisti
a obhajcovia sú dnes už rovnakí demagógovia, manipulátori a dezinformátori
ako tí, proti ktorým tzv. bojovali. Dali si nový politický náter, namiesto
červenej používajú iné farby, ale stále pre nich platí staré boľševické
- Kto nejde s nami, ide proti nám! Chránia si iba svoje peňaženky, kontá
a pozície a kašlú na všetkých ostatných. Poznajú len svoje egoistické
blaho a nanajvýš svojej rozmaznanej rodiny a majú tu drzosť poučovať
ostatných a určovať im ich dobro. Nepoužívajú gulagy a heslá, no tárajú
o akejsi slušnosti, tolerancii a odporcom a tým, čo im stoja v ceste lámu
väzy ekonomickou gilotínou - namiesto nežnosti a zamatu nastolili diktatúru
zisku, lacného komedianstva a predajnosti za hrsť drobných. A majetok
a vplyv je okrem pestovaných disidentov len a len v rukách aktérov,
pohrobkov a ich potomkov z radov Štb, Komunistickej strany a ich figúrok
vo vtedajších podnikoch zahraničného obchodu. Akurát len, že vystupujú
v kostýmoch kresťanskej demokracie, sociálnej demokracie, liberálov či
rádoby obyčajných ľudí.

A na záver posledná otázka. Myslíte si, že príde tretia svetová vojna,
podľa vášho pohľadu na aktuálny vývoj na svete? Predsa len pracujete
so zahraničným spravodajstvom dlhodobo a máte určite väčší rozhľad
ako väčšina ľudí..

Svetová vojna vždy poslúžila finančno-mocenským elitám, aby si riešili
svoje záujmy a našli si zámienku,politické figúrky a osprostené davy,
ktoré im poslúžili na rozšírenie svojho vplyvu, moci a finančných zdrojov
i svetovládnych projektov. Či dôjde k tretej svetovej to sú len hypotézy
a dohady, no o jednom som presvedčený, že tí, ktorí majú prostriedky
na jej rozpútanie a celosvetové masírovanie spoločenských nálad,
nemajú v úcte život ako taký a hlavne životy iných a najmä majú v
sebe dosť pokrytectva, aby nás prostredníctvom svojich hlásnych
trúb presviedčali, že to bude v náš prospech, pre slobodu, demokraciu
a krajší svet. Včera to bolo Rakúsko-Uhorsko a Sarajevo, potom Hitler
a Poľsko, teraz Ahmadínedžád a Izrael- aspoň na prvý pohľad a podľa
učebníc, či médií hlavného prúdu. A v skutočnosti? No tí, ktorí
skutočne ťahajú šachovými figúrkami na svetovej šachovnici, ale
zbytočne ich budete hľadať v učebných textoch, v rebríčkoch
najbohatších ľudí alebo v lifestylových časopisoch.

Zdroj: Indymedia.sk
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama