Monsanto a její podvodná hra s GMO v Evropě

7. června 2013 v 18:55 | WarFare |  Zdravie
31. května zněly titulky světových médií podobně, jako tento od
Reuters: "Monsanto ustupuje od GMO plodin v Evropě". Za původní zdroj
tohoto tématu je označován německý levicový deník TAZ, který otiskl
výňatky z rozhovoru s oficiální mluvčí Monsanto Germany.


Ursula Lüttmer-Ouazane údajně TAZ řekla: "Došli jsme k závěru, že
v tuto chvíli se tomu nedostává širokého přijetí." Její poznámky okolovaly
celý svět a Reuters udělala rozhovor s mluvčím Monsanta Thomasem
Helscherem, který údajně řekl: "Budeme prodávat GMO osiva jen tam,
kde se těší širší podpoře farmářů, široké politické podpoře a fungujícímu
regulačnímu systému. V tuto chvíli jsme přesvědčeni, že je to případ
pouze několika zemí v Evropě, primárně Španělska a Portugalska."

Než svět otevře láhve se šampaňským, aby oslavil smrt GMO a jejich
propojení s herbicidy jako Roundup, stojí za to podívat se blíže na to,
co bylo oficiálně řečeno, a co ne.

Co říká samotná Monsanto
Když se podíváte na oficiální stránku Monsanto Germany, je tam oficiální
tiskové prohlášení, odkazující na výroky v médiích: "Aktuell überschlagen
sich die Medien mit der Nachricht, dass Monsanto die Vermarktung von
gentechnisch verbessertem Saatgut in Deutschland und Europa eingestellt
haben soll.

Das stimmt so nicht. Monsanto bietet schon seit einigen Jahren nur
dort gentechnisch verbesserte Sorten an, wo ein funktionierendes
Zulassungssystem und breite Unterstützung auf landwirtschaftlicher
und politischer Ebene für die Technologie vorhanden ist. Aber
grundsätzlich ist es richtig, dass Monsanto sich in Deutschland und
Europa auf die Züchtung und Verkauf von konventionellem Saatgut
und Pflanzenschutzmitteln konzentriert." Po přeložení klíčová část
uvádí: "Právě nyní jsou média zaplavena zprávami, že Monsanto zastavila
propagaci GMO osiv v Německu a EU. To není pravda…"

Pak se, na stránce mateřské Monsanto v St. Louis, objevuje n ásledující
prohlášení: "Máme robustní podnikání prodávající vysoce kvalitní konvenční
osivo kukuřice, řepky olejky a zeleniny našim zemědělským zákazníkům v
Evropě. Již několik let lidem v Evropě říkáme, že biotechnologické osivo
prodáváme pouze tam, kde se těší široké podpoře farmářů, široké politické
podpoře a fungujícímu regulačnímu systému. Tyto podmínky dnes splňuje
pouze několik zemí v Evropě, primárně Španělsko a Portugalsko. Jak řekl
Hugh Grant, náš generální ředitel, Financial Times v r. 2009: 'Evropa se
rozhodne, až přijde čas.' Jediným GMO produktem pěstovaným dnes v
Evropě je kukuřice odolná vůči evropskému kukuřičnému roztoči, hmyzu,
který může způsobit závažné škody na úrodě. Její podíl na pěstování
kukuřice v Evropě činí pouhé 1%." (3)

Obě prohlášení stojí za bližší pozornost. Zaprvé, německé prohlášení
je trochu odlišné od americké verze. Oficiálně popírá, coby falešné
zprávy tisku, že přestali prosazovat GMO osiva v EU. Zadruhé, jejich
výrok, že se soustřeďují na pěstování a prodej konvenčních osiv a
chemikálií na ochranu rostlin není nic jiného, než pouhým popisem
stávajícího stavu u prodejů Monsanto v EU, nic víc. Kvůli dosavadnímu
omezenému používání GMO osiv Monsanta v EU se byznys Monsanta
z definice soustřeďuje tam, kde vydělává peníze. Nicméně "chemikálie
na ochranu rostlin", o kterých se Monsanto zmiňuje, znamená primárně
herbicid Roundup, který musí být podle dohod s farmáři prodáván
spolu se všemi GMO osivy Monsanta, ale je také nejprodávanějším
zabijákem plevele prodávaným v Evropě a na světě. Bylo rovněž
prokázáno, že je vysoce toxický dokonce i pro lidské embryonální
buňky.

Americké prohlášení má zajímavé důležité odlišnosti. Zaprvé nijak
nenaznačuje nějakou změnu v politice Monsanta u šíření GMO osiv
v EU. Výslovně se tam uvádí, že budou nadále rozšiřovat GMO osiva
ve Španělsku a Portugalsku, obě země EU. A je tam citován ředitel
Hugh Grant, neplést si ho s hollywoodským hercem, uvádějící, že
společnost očekává, že EU zmoudří a umožní jejich GMO. A uvádí
se tam současný stav u jejich GMO kukuřice v EU. Nic víc. Žádné
oznámení o zastavení GMO v Evropě. Podezřelé načasování…

Avšak pro většinu světa, který nemá čas zkoumat oficiální prohlášení
Monsanta, ale jen se mrkne na Reuters nebo titulky TAZ, bylo sděleno,
že Monsanto se vzdala svých snah šířit své GMO osiva v EU. Načasování
rozhovoru TAZ je podnětné a naznačuje, že šlo o pečlivě zorganizovanou
podvodnou PR kampaň Monsanta. Originál TAZ, autora Josta Maurina,
se objevil stejný den, 31. května, méně než týden po pochodu proti
Monsanto, celosvětové protestní demonstrační akce proti této firmě,
která proběhla ve více než 400 městech a 52 zemí celého světa (4).
Článek TAZ, který byl pak použit jako odkazovaný zdroj všemi světovými
médii, se objevil pod emocionálně a fakticky zavádějícím titulkem
"Sieg für Anti-Gentech-Bewegung: Monsanto Git Europa auf" (Vítězství
pro proti-GMO hnutí: Monsanto se vzdává Evropy).

Pochod proti Monsantu byl pozoruhodný v několika ohledech.
Nejznepokojivějším pro Monsanto a GMO kartel byl fakt, že to byla
první demonstrační akce tohoto druhu, kterou neorganizovaly anti-GMO
nevládní organizace, jako Greenpeace nebo BUND nebo Přátelé Země.
V Německu, kde jsem promluvil na jedné z akcí, bylo vše organizováno
znepokojenými aktivisty prostřednictvím Facebooku. Ale NGO, které
se formálně staví proti GMO, nebyly prý nikde k nalezení, ani jako
sponzoři, a dokonce ani jako aktivní organizátoři.

Tento pochod ukázal Monsantu a přátelům děsivý nový prvek -
nebezpečí, že skutečné lidové anti-GMO protesty se budou šířit a
ztěžovat šíření GMO v Africe, v Číně, Indii, latinské Americe a samozřejmě
ve východní a západní Evropě. Vše naznačuje, že načasování dobře
zformulovaného rozhovoru pro TAZ, zejména s levicovými novinami
otevřeně se stavícími proti GMO Monsanta, bylo zorganizovaným
pokusem "řídit vnímání" a sebrat vítr z plachet rostoucím anti-GMO
náladám v EU a jinde. Pro tuto chvíli Monsanto dosáhla taktického
vítězství v propagandě, protože širší veřejnost bere její ústup za
bernou minci. Jak řekl jeden zkušený odpůrce GMO Monsanto,
má to všechny známky mazané PR kampaně, "jako taktika Burson
& Marsteller, která se uplatňuje v mnoha kontroverzních pochybných
praktikách, kde součástí toho, proč funguje, je, že trvá dlouho
nahromadit energii a hybnou sílu spotřebitelů/aktivistů, zatímco
PR společnost může začít s velmi krátkým rozběhem…"

Monsanto však neučinila to, že by stáhla již komercionalizovanou
GMO kukuřici v EU, a to navzdory průkazné nezávislé studii na zhruba
200 krysách po dobu dvou let, která ukázala, že krysy krmené GMO
kukuřicí a herbicidem Monsanto Roundup vykazovaly dramaticky větší
počet rakovinových nádorů, vyšší úmrtnost a poškození orgánů,
v porovnání s krysami nekrmenými GMO (5).

Navíc Monsanto otevřeně připouští, že si u osiv vehementně klestí
cestu na východoevropské trhy, ačkoliv mluví jen o konvenčních osivech.
Vice-prezident Monsanta pro mezinárodní korporátní záležitosti Jesus
Madrazo uvedl, že společnost se zaměřovala na získání tržního podílu
na trhu s konvenční kukuřicí na Ukrajině a že východní Evropa a jižní
Amerika jsou pro společnost nyní klíčové růstové oblasti.

Pak v USA uniklo, že Monsanto přímo spolupracovala se svým evidentně
oblíbeným senátorem, Royem Bluntem, republikánem z domovského
státu Monsanta Missouri a jedním z největších příjemců financí na
kampaň od Monsanta, na návrhu paragrafu, nenápadně vpašovaného
do zákona o rozpočtu, na bombě, která dává Monsantu vyjímku,
umožňující, aby tato společnost nemohla být žalována kvůli jakémukoliv
poškození způsobenému jejími plodinami nebo chemikáliemi (6).

Odpůrci jej označili za Zákona na ochranu Monsanta a mnozí členové
kongresu si zjevně nebyli vědomi, že Zákon na ochranu Monsanta je
součástí zákona o rozpočtu, o kterém hlasovali. Zákona o Monsantu,
vstoupivší po podpisu prezidentem Obamou v platnost, navzdory stovkám
tisíc protestních petic, aby tak nečinil, v podstatě Monsantu a dalším
dodavatelům GMO poskytuje právní imunitu, dokonce i když budoucí
výzkum ukáže, že GMO osiva způsobují závažné zdravotní problémy,
rakovinu nebo cokoliv. Federální soudy již nemají pravomoc, aby
jejich šíření, používání nebo prodej zastavily (7). Jedinými dalšími
korporacemi v USA, které se těší takové odporné právní imunitě,
jsou výrobci vakcín.

Takže zde máme docela jiný obrázek, než který poskytlo mazané
matení zveřejněné TAZ, odkud bylo nekriticky převzato oficiálními
médii celého světa. Monsanto, podle vlastního otevřeného připuštění,
v EU propagovat GMO produkty a herbicidy nepřestala. Nepřestala
dovážet své GMO sojové boby a GMO kukuřici do EU, kde se jí
podařilo vyhnout zákonu EU o označování GMO produktů.

Monsanto také uvádí, že se zaměřuje na budování tržního podílu ve
východní Evropě, kde jsou regulátoři často "laxnější". A na notoricky
zkorumpované Ukrajině. Ani zde nepopírají, že tam prosazují GMO;
přesněji řečeno pozitivně uvádí své zaměření pouze na konvenční
osiva. Řečeno jednoduše, geopolitické sázky a zájmy stojící za
Monsantem a pokus ovládnout klíčová životně důležitá osiva ve světě
jsou příliš vysoké na společnost, která vyvěsila bílou vlajku kapitulace
tak snadno.

Precedent Monsanto
Ohledně této podvodné PR kampaně Monsanta existuje precedent.
V r. 1999, kdy několik měsíců docházelo k rostoucím celosvětových
protestům proti Monsantu kvůli faktu, že Monsanto se snažila skoupit
mississippskou společnost Delta &Pine Land, aby získala její patent na
radikálně novou GMO techniku známou oficiálně jako GURTS (Genetic
Use Restriction Technology), a mezi lidmi jako terminátorská technologie.
Delta získala patent na Terminátora spolu s USDA americké vlády.
Tato technologie nutí GMO semeno nebo rostlinu "spáchat sebevraždu"
již po jedné sklizni, a nutí tak farmáře vracet se každý rok k Monsantu
a kupovat od ní nové osivo, bez ohledu na cenu nebo dostupnost.

Obrázek Terminátora hrozil, že vykolejí celý začínající GMO
projekt již na jeho počátku, a to takovým způsobem, že prezident
Rockefellerovy univerzity a finanční sponzor GMO Gordon Conway,
prezident Rockefellerovy nadace, rychle přijel na návštěvu Monsanta,
kde se zúčastnil zasedání představenstva a přesvědčoval je, aby
provedli taktický ústup a omezili tak škody způsobené velmi křehké
GMO kampani na celém světě. Monsanto oznámila, jak se ukázalo
podvodně, že nepřistoupí ke "komercializaci" terminátorské technologie,
a upustila od své snahy převzít držitele patentu, Delta &Pine Land.
Anti-GMO nevládní organizace oznamovaly velké vítězství a nic o tom
nebylo slyšet po sedm let, dokud, bez jakýchkoliv fanfár, v r. 2006
Monsanto oznámila, že přebírá držitele patentu na Terminátora Delta
& Pine Land. Tentokrát anti-GMO lobby skoro ani nepípla. Ztratili
hybnou sílu a byznys pokračoval (8).

Teprve se uvidí, jestli se síly stavící se za zdravé zemědělství bez GMO
ukážou být stejně důvěřivými, jako v r. 1999.

Zdroj: William Engdahl, rense.com překlad: zvedavec.org
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Sophie Sophie | Web | 21. července 2017 v 12:37 | Reagovat

Ako sa dostať zdarma iPhone7? Veľmi jednoduché! Podrobnosti WEB

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama