Říjen 2013

Když se přirozené stane nepřirozeným

27. října 2013 v 20:01 | WarFare |  Alternative Vita
Takzvaná západní společnost se snaží samu sebe titulovat jako tu
nejvyspělejší na planetě Zemi. Máme přeci ty nejmodernější technologie
a možnosti. Přesto oproti tzv. méně rozvinutým zemím jsme se zapletli
do konvencí a společenských pravidel, která se stávají pro nás mnohdy
přítěží, a než abychom se rozhodli každý sám za sebe, že něco takového
mi neslouží, obracíme se k různým společenským frázím: "Co by tomu
řekli lidi…?".

V mene tolerancie

26. října 2013 v 19:55 | WarFare |  Svetovláda
Na oficiálnom internetovom sídle Európskeho parlamentu sa už niekoľko
dní nachádza dokument, ktorý pre budúcnosť Európanov neveští nič
dobré. Vypracoval ho akýsi »Výbor EU pre toleranciu« (European Council
on Tolerance and Reconciliation).

Občiansky odpor 9. 11. 2013 – obsadenie Bratislavského hradu a blokáda NR SR

11. října 2013 v 19:56 | WarFare |  Ľudia, udalosti

Alternatívna cesta je zoskupenie nespokojných ľudí, ktorí aj keď nemajú
jednotné politické názory, spája ich úsilie pozdvihnúť životnú úroveň
slovenských občanov.

Výzva: ZASTAVME BUDÚCI VÝVOZ VODY

11. října 2013 v 19:55 | WarFare |  Ľudia, udalosti
Ministerstvo životného prostredia SR ignoruje všetky medzinárodné
garancie a aj Ústavu Slovenskej republiky, ktoré chránia vodu pre ľudí
a bránia, aby sa voda stala predmetom bezohľadného obchodovania
súkromných podnikateľov. Tí vidia vo vode iba obchodnú komoditu
a možnosť obrovských ziskov.