100 rokov Fed – 100 rokov otroctva

31. prosince 2013 v 17:59 | WarFare |  Svetovláda
Azda najhorším a najzlomyseľnejším úderom proti ľudstvu v histórii bolo
založenie americkej Federálnej rezervnej banky (Federal Reserve Bank,
skrátene Fed). Vznikla prostredníctvom Zákona o federálnych rezervách,
ktorý americký kongres prijal 23. decembra 1913. Vznikol tak Federálny
rezervný systém, systém centrálnych bánk Spojených štátov amerických,
ktorý mal právomoc vydávať bankovky známe ako americké doláre (USD).
Tento ďalekosiahly zákon bol prijatý pomocou triku, pretože deň pred
Vianocami bola väčšina poslancov už doma u svojich rodín a prítomná bola
iba malá časť. Zo 435 členov hlasovalo za iba 43 poslancov, proti bolo 25
a 27 sa zdržalo. Bankstri zvíťazili, zákon vstúpil do platnosti podpisom
prezidenta Woodrowa Wilsona. Na životne dôležitú žilu hlavnú sa tak
prichytil parazit, aby prostredníctvom bánk vyciciaval bohatstvo krajiny.


Tento puč bankárov z roku 1913 bol majstrovským dielom zastierania,
pretože bol zavedený peňažný systém založený na dlhoch, ktorý začal
Američanov zotročovať a vykorisťovať. Presne rovnaká kriminálna
inštitúcia, ktorá nás okráda, vznikla vo všetkých ostatných západných
priemyselných krajinách. Vytváraním peňazí z ničoho nám totiž kradnú
majetok hneď dvoma spôsobmi. Za prvé, úročením peňazí, ktoré sú
požičiavané. Keďže však v skutočnosti žiadne peniaze neexistujú,
vytvárajú ich zo vzduchu, treba platiť úroky za niečo, čo vôbec
neexistuje. Jednoznačný podvod.

V dôsledku nutnosti platiť úroky treba vrátiť viac peňazí, ako bolo
požičané, resp. ako ich v systéme existuje. Nutnosť platiť úroky
podporuje vznik ďalších dlžôb, teda vznik viac peňazí vytváraných
z ničoho. Keďže každý dolár v systéme sa zakladá na dlhoch, na
splatenie dlhov aj s úrokmi nikdy nemôže byť dosť peňazí. Na splatenie
dlhu a úrokov treba ustavične získavať ďalšie.

Ku krádeži dochádza tým, že peniace tečú k bankárom bez toho, aby
pre to niečo museli urobiť. Pretože povinnosť platenia úrokov sa zmení
na pohľadávku postavenú na reálnych hodnotách, vďaka istinám, ktoré
nadobúdateľ úveru musí zložiť, aby si požičal peniaze, ktoré neexistujú.
Bankári tak môžu reálne hodnoty zhabať, alebo lepšie povedané ukradnúť,
a premeniť tak peniaze vytvorené zo vzduchu na skutočné hodnoty.
To najlepšie, čo sa bankárom môže stať, je preto situácia, kedy dlžníci
nedokážu viac platiť úroky, pretože vtedy si vezmú reálnu hodnotu
istiny, ktorá je oveľa vyššia, ako úver.

Ľudí tak vháňajú do dlhovej pasce, nahovoria ich na úvery, požadujú
príliš vysoké istiny, a keď človek nevie splácať, zoberú mu majetok.
Takto sa peniaze vytvorené zo vzduchu zmenia na skutočné hodnoty
- geniálny systém obohacovania ničnerobením.

Druhá príčina krádeže majetku je ustavičné zväčšovanie množstva peňazí
a tým znižovanie jeho hodnoty, čiže inflácia. Kúpna sila peňazí ustavične
klesá. V prípade amerického dolára za posledných 100 rokov hodnota
klesla o viac ako 95 percent. Za jeden dolár dnes si preto kúpite to,
čo voľakedy stálo menej ako 5 centov. Okrádajú tak najmä sporiteľov,
teda ľudí, ktorí nemajú reálne hodnoty a ľudí s nízkym zárobkom.
Profitujú iba bohatí, pretože ich majetky prepočítané na peniaze
ustavične rastú. Príklad: 100 dolárov ako hotovosť z roku 1913 by
v súčasnosti malo hodnotu už iba 5 dolárov, ale pozemok v hodnote
vtedajších 5 000 dolárov by teraz mal hodnotu miliónu.

Za 100 rokov svojej existencie si Fed nesplnila svoju hlavnú úlohu,
zaistiť stabilitu hodnoty peňazí. To tvrdia všetky centrálne banky, vraj
zabezpečujú zachovanie kúpnej sily. Pritom robia všetko ostatné, len
to nie. Hrajú sa na Boha s hospodárstvom a prostredníctvom zmeny
množstva peňazí a úrokov majú väčší vplyv a väčšiu moc, ako vlády.
Tvrdia, že musia byť nezávislé od politiky, pritom plnia diktát finančnej
elity. Centrálne banky sú nezávislé iba z pohľadu demokratickej kontroly
zo strany vlády. Nikomu nedovolia nahliadnuť do svojho účtovníctva.
Poslanec kongresu Ron Paul pred niekoľkými rokmi povedal, že CIA
mu umožnila väčšie nahliadnutie ako Fed, ktorá do svojho účtovníctva
nahliadnuť vôbec nedovolila.

Fed si v poslednom čase sama sebe uložila iba jednu úlohu, prostred-
níctvom infúzie 85 miliárd dolárov mesačne udržať na výške burzu
akcií. Od roku 2009 sa preto kurzy akcií na burze zdvojnásobili, reálne
hospodárstvo Spojených štátov však pritom reálne narástlo iba o 2
percentá. Absolútny nepomer a znak obrovskej burzovej bubliny. Fed
je toho názoru, že keď burza rastie, majitelia akcií sa cítia bohatší,
budú vydávať viac peňazí a nezamestnanosť klesne. Namiesto toho,
aby hospodárstvo zásobovali úvermi na investície, vytvára umelú bublinu
zo vzduchu. Tá však čoskoro praskne, ako všetky predtým. Potom bude
opäť oheň pod strechou a bude potrebné opäť zachraňovať banky.

Vďaka uvedeným podvodným privilégiám bankárov, ktoré sú štátom
chránené a garantované, sa banky stali neuveriteľne veľké a mocné,
prenikli každé hľadisko našej spoločnosti. Ich chápadlá sa všade pevne
prisali a všetko vysávajú. Inými slovami, stali sa "významnými pre systém",
bez nich nič nefunguje. Preto sa tvrdí, že banky sú "príliš veľké na to,
aby padli". Celá spoločnosť je vydieraná a nútená do ich záchrany
verejnými peniazmi, keď banky bankrotujú, volá sa to bail-out, alebo
pomoc v núdzi. Nielen to, politici majú dovolené na záchranu bánk
vyvlastniť vklady klientov, takzvaný bail-in.

Na ilustráciu toho, aké nebezpečne veľké sa banky stali, uvádzam príklad
zo Švajčiarska. UBS, najväčšia švajčiarska banka, má bilančnú sumu 2,4-razy
väčšiu ako HDP Švajčiarska. Je to šialenstvo, pretože UBS je iba jednou
z mnohých bánk. V prípade kantonálnych bánk, ktoré sú čiastočne štátne,
je to podobné. Banka kantónu Appenzell Innerrhoden má bilančnú sumu
2,3 miliárd švajčiarskych frankov, približne tri razy väčšiu, ako je
hospodársky výsledok kantónu. V prípade úplnej straty by obyvatelia
kantónu Appenzell Innerrhoden museli pracovať tri roky, aby ju pokryli.
V kantóne Obwalden je bilancia banky 1,7-násobne vyššia ako hospodársky
výsledok kantónu. Ak sa tieto banky dostanú do ťažkostí, strhnú so sebou
celý štát. Ako to mohli politici dovoliť?

Máloktorý klient, ktorý vkladá svoje peniaze na účet v banke, si uvedomuje
že kto má vklad v banke, ten poskytol banke úver. Je omyl myslieť si, že
banka peniaze uschováva. Nie, peniaze teraz patria banke a ona ich niekomu
dlží. To absurdné je na tom to, že človek poskytuje banke úver bez toho,
aby za to dostal nejakú istinu. Vkladateľ poskytne banke bianko úver. To
znamená, ak sa banka dostane do ťažkostí a oznámi konkurz, vkladateľ je
iba veriteľom, rovnako ako ostatní. Ochrana vkladov pre prípad nesolventnosti
banky je rozprávka. Právne človek na ňu nemá nárok, je dobrovoľná. Videli
sme na Cypre, aké bezpečné vklady sú: nijako.

Tento nádor zvaný bankový systém sa rozvinul do patologickej rakoviny,
ktorá napadla celý organizmus a stále sa rozširuje. Tento zhubný nádor
porastie dovtedy, až kým nás ako hostiteľa zabije. Peňažný a úrokový
systém núti k trvalému rastu, tlačí do stále väčších dlžôb, do stále väčšieho
zotročenia ľudstva. Na dosiahnutie rastu, o ktorom politici ustavične
rečnia, je potrebné otvoriť nové trhy, čiže viesť vojny. Nie je náhodou,
že po založení Fed v roku 1913 o rok neskôr začala I. svetová vojna. Vojna
je totiž pre bankárov ten najlepší biznis. Štáty, aby mohli viesť vojny,
sa musia masívne zadlžiť.

Ak by štáty museli viesť vojnu z vlastných daňových prostriedkov,
I. svetová vojna by skončila už po šiestich mesiacoch, pre nedostatok
peňazí, ak by ju vôbec začali. I. svetová vojna päť rokov iba preto, lebo
bankári financovali vojenskú mašinériu oboch strán. V rámci nej padlo
na celom svete deväť miliónov vojakov a šesť miliónov civilistov. To
znamená, bankári sú zodpovední za smrť 15 miliónov ľudí a Nemecko
muselo až do roku 2010 platiť reparácie. Čiže viac ako 90 rokov
splácalo dlhy a ich úroky.

Ako vieme z knihy Christophera Clarka, profesora pre Nové európske
dejiny na St. Catharine's College v Cambridge s názvom Námesačníci
(Die Schlafwandler), nemecká cisárska ríša NEBOLA zodpovedná za prvú
svetovú vojnu. On to síce nehovorí, ja však tvrdím, že to boli globálne
finančné záujmy, chceli vojnu a financovali ju. Preto nikdy nebude mier,
pretože pre bankový systém sú potrebné pravidelné vojny. Preto
nasledovala II. svetová vojna a odvtedy mnohé ďalšie vojny, ďalšie vojny
pribudnú. Situácia v roku 2014 je rovnaká ako v roku 1914 pred vojnou.

Musí sa zadlžiť stále viac štátov, ale aj mestá, obce, firmy a súkromné
osoby (Slovensko a jeho si túto úlohu plnia vzorne, pozn. prekl.). Motto
znie: kúp dnes, zaplať neskôr, alebo prisľúb darčeky a zaplať ich dlhmi.
Dlhová špirála musí ustavične rásť. Je to preto čisté klamstvo, keď politici
vo svojich nedeľných príhovoroch tvrdia, že treba dlhy znížiť. To sa nedá.
Ako som skôr vysvetlil, systém úrokov tlačí do zvyšovania množstva peňazí
novými dlhmi, rovnako ako nádor v tele vytvára stále viac metastáz a
napáda zdravé bunky.

Buď sa budeme nečinne prizerať, až finančný systém uvrhne do chudoby
a zničí celú spoločnosť a ľudstvo, alebo niečo proti tomu podnikneme.
Požiadavka zrušiť Fed a všetky ostatné centrálne banky je správna, je však
iluzórna. Moc bankárov nad politikou je príliš veľká na to, aby hlasovali za
jej zrušenie. Politici sú v tomto ohľade bezmocní a nerozhodujú. Jediné,
čo môžeme robiť, je bojkotovať ich peňažný systém, nevyužívať ho. Každý
sa môže rozhodnúť, či a v akom rozsahu bude využívať služby bánk. Ak by
ich bojkotovali mnohí, systém zomrie.

Internet je naša záchrana. Videli sme, ako svetové sieť dokázala odstaviť
celé odvetvia. Padli monopoly v mnohých oblastiach. V súčasnosti si
zájazdy a hotely rezervujeme priamo. Výrobky a služby si objednávame
online. Tovar si hľadáme a kupujeme bez prostredníkov. Informujeme
sa cez internet bez klamárskych médií. Alternatívy existujú aj pre
finančný systém a banky nebudú viac potrebné. Napríklad crowdfunding,
resp. tzv. davové financovanie, systém obstarania prostriedkov na projekty
cez množstvo osôb alebo poskytovateľov kapitálu, pozostávajúcich
z používateľov internetu. Alebo peer to peer lending resp. systém
tzv. priameho úverovania, úver poskytovaný súkromnými osobami
priamo súkromným osobám, pri úplnom obídení banky.

V konečnom dôsledku nebudú potrebné ani ich peniaze, pretože
existujú kryptografické peniaze, ktoré možno bez kontrolného medzi
článku, bez nákladov a oneskorenia používať na platby na celom svete.
Každý deň rastie akceptancia a možnosť použitia týchto internetových
peňazí. Žiadne úroky, žiadne poplatky za vedenie účtu, žiadne poplatky
za prevod, žiadne kurzové straty pri prechode z jednej meny na druhú,
žiaden tajný výbor, ktorý zvyšuje alebo znižuje objem peňazí. A k tomu
ešte jedna výhoda: tieto peniaze sú anonymné. Rovnako ako možno
povedať, že sieť je jeden veľký počítač, nové peniaze sú tiež v sieti
a patria nám všetkým.

Ak budeme chcieť, centrálne banky a celý peňažný a finančný systém
budú rovnako ako dinosaury odsúdené na zánik. Budú tieto nové možnosti
preklínať a sabotovať, aj tak robia, ale zadržať ich už nedokážu. Aj keď
budú neúspechy, prehrali, sú hotové, ibaže to ešte nevedia. Je to výlučne
na nás, či chceme byť naďalej ich otrokmi, alebo sa chceme oslobodiť.
Po 100 rokoch Fed prišiel čas, striasť pijavice a ukázať im prostredník.

Na záver jedna zaujímavá otázka: Čo myslíte, ako sa vyvíjalo americké
hospodárstvo pred rokom 1913, bez Fed ako centrálnej banky? V časoch
pred Fed bol v Amerike najvyšší rast hospodárstva. Bolo to tiež najdlhšie
obdobie takmer 100 rokov stabilnej kúpnej sily dolára bez inflácie.
Neexistovala ani daň z príjmov, tá bola zavedená až v rovnakom roku,
ako Fed. Nebola to žiadna náhoda, táto daň bola vytvorená na pokrytie
úrokov, ktorá štát musel platiť Fed. Daň z príjmov existuje iba pre
centrálne banky.

Ako som uviedol na začiatku, bankári uskutočnili puč, na vyrabovanie
Ameriky. Fed rovnako ako všetky centrálne banky existuje iba na to,
aby majetok obyvateľov previedla finančnej elite. To je jej jediný účel.
Všetky ostatné dôvody, o ktorých nás presviedčajú, sú rozprávky.
Napríklad rozprávka o tom, že Fed bráni hospodárskej recesii. Od roku
1913 nastalo 18 recesií a depresií: v rokoch 1918, 1920, 1923, 1926, 1929,
1937, 1945, 1949, 1953, 1958, 1960, 1969, 1973, 1980, 1981, 1990, 2001 a
tá z roku 2008 prebieha doteraz. Poriadne veľká lúpežná výprava
čoskoro príde.

Pri príležitosti stého výročia Federálnej rezervnej banky autor "The
Creature from Jekyll Island: a Second Look at the Federal Reserve"
G. Edward Griffin vyhlásil: "Ak Amerika nezruší Federálny rezervný
systém, Federálny rezervný systém zruší Ameriku."

A celkom na záver poviem ešte jedno: Fed NIE je na čele mocenskej
pyramídy, existuje inštitúcia nad ňou, ktorá diktuje finančnú politiku
USA a kontroluje trhy. NIE sú to zvyčajní podozriví, veľké banky a súčasne
akcionári Fed, aj keď majú veľký vplyv. Kto to je, o tom napíšem v novom
roku článok špeciálne venovaný tejto téme. Bude to napínavé.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 SatmanSmaart SatmanSmaart | E-mail | 7. ledna 2014 v 17:54 | Reagovat

Skvělý článek, díky moc.
Já sám účet u žádné banky nemám a nikdy jsem si žádnou půjčku nevzal. FED a Centrální banky patří ke zlosynům, kteří mají na světě největší moc. Nenávidím Centrální banku především kvůli tomu, že byly důvodem k okupaci a následnému zničení Libye. Šiřte pravdu a snad jednou skutečně zvítězí.

P.S. Bojím se, aby crowdfunding a kryptografické peníze jednou neovládli stejní bankéřští zlosyni jako dnes vládnou FEDu a Centrálním bankám.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama