Zažijeme poslední volby do EU parlamentu?

29. dubna 2014 v 19:59 | Warfare |  Svetovláda
Tematické číslo nazvané Oligarchický únos Evropy (2014-1) připomnělo
důležitost voleb do Evropského parlamentu. Jít k evropským volbám, nebo
nejít? Podle prezidenta EU (Herman van Rompuy) jsou volby do EU parlamentu
zbytečností. "Rozhoduje se přece někde jinde", řekl v rozhovoru pro Süddeut
sche Zeitung. Je to výsměch nám všem, kteří si myslí, že je potřeba něco
změnit, a k volbám se odhodlají za pár dnů jít. Nebo chce snad Van Rompuy
říct voličům, aby nechodili, protože jejich hlas nemá stejně žádnou šanci?


V interview Van Rompuy jasně ukázal, že slovo demokracie je pouhou
zástěrkou, že žádná demokracie v EU nefunguje. Víme to již dávno, vždyť
jeden ze dvou hlavních duchovních vůdců myšlenky Spojených států
evropských Richard Graf Coudenhove-Kalergi(external link) (1894-1972)
napsal ve své knize z roku 1925:

Praktický idealismus, s. 39 napsal(a):
Dnes je demokracie fasádou plutokracie: protože by národy holou
plutokracii nestrpěly, ponechává se jim nominální, zdánlivá moc, zatímco
skutečná faktická moc leží v rukou plutokratů. V republikánské, stejně jako
monarchistické demokracii jsou státníci loutkami na šňůře majitelů kapitálu.
Oni diktují, kudy se půjde ubírat politika, oni ovládají nákupem médií veřejné
mínění voličů, ovládají přes kšeftování a společenské vazby ministry.... Dnešní
plutokracie je mnohem mocnější než aristokracie včerejška. Nikdo nad ní
nestojí a stát je jejím nástrojem a pomocníkem.

Kalergi ve své knize označuje demokracii jako "nutnou mezihru," meziobdobí
mezi dvěma aristokratickými epochami: aristokracií pokrevní šlechty a nové
duchovní šlechty. Plutokratický demokratismus má být nahrazen vládou nové
duchovní aristokracie, ve které budou národy sjednoceny do jedné budoucí
"euroasijské-negroidní rasy", viz s. 22-23. Jeho myšlenky se rychle chopily
Rockefeller Stiftung a Ford Foundation a v roce 1948 byla založena a jimi
mohutně financována American Committee for United Europe. To, co otevřeně
říká dnes pár dnů před volbami do EP Van Rompuy je zcela v souladu s plány
elit, které byly postupně uskutečňovány pod II. světové válce, a již onoho
památného dne 14. 5. 1947 prozradil Winston Churchil v Londýně angloamerické
cíle v Evropě.

W. Churchil napsal(a):
Neoddáváme se přirozeně iluzím, že se Spojené státy evropské stanou
posledním a úplným řešením všech problémů mezinárodních vztahů. Cílem
je vytvoření jednoho autoritativního, všmocného světového řádu, o ten budeme
usilovat. Pokud nenastolíme účinnou světovou vládu a nebudeme jednat aktivně,
budou vyhlídky na mír a lidský pokrok chmurné a pochybné. Ale v souvislosti
s tímto naším cílem si neděláme iluze: Bez Spojených států evropských neexistuje
žádná reálná vyhlídka na jednu světovou vládu. Sjednocení Evropy je nezbytným
prvním krokem k uskutečnění tohoto cíle. (Soubor proslovů Winstona Churchilla
vydaný v New Yorku 1974).

Van Rompuy již nepotřebuje novinářům něco nalhávat. Na otázku, proč má tak
málo lidí zájem jít k evropským volbám, odpovídá, že to je normální. Od roku 1979,
což bylo dlouho před současnou finanční krizí a krizí eurozóny, se lidé o EU
nezajímali, protože neovlivňovala jejich život. Na argument Süddeutsche Zeitung,
že dnes je situace zcela jiná a že EU ovlivňuje náš každodenní život, odpovídá:

Van Rompuy napsal(a):
Ano, Evropa mění náš každodenní život. A Evropský parlament hraje důležitou
roli, alespoň od momentu přijetí Lisabonské smlouvy. Ale opravdu důležitá velká
rozhodnutí přicházejí odjinud.

A když se zvědaví novináři zeptali, odkud že tedy přicházejí rozhodnutí, když ne
od volených zástupců evropských občanů, van Rompuy pohotově odvětil:

Van Rompuy napsal(a):
Z Rady Evropy a z rozhodnutí mezi šéfy vlád. Ten rozdíl mezi EU parlamentem
a těmi, kteří opravdu rozhodují, je občanům velmi jasný.

Takže nás šéf Eu pochválil za tom, že mu pomáháme udržovat svým hlasováním
divadlo, které oligarchické elity potřebují k bezproblémovému chodu EU. Jsme
prý velmi inteligentními voliči a vše ohledně EU nám musí být jasné. Ani k otázce
výběru kandidáta na místo předsedy Evropské komise se Van Rompuy nepotře-
boval vyjadřovat příliš kulantně.

Van Rompuy napsal(a):
Výběr závisí na mnoha jiných faktorech, národní citlivosti, které nemají co
do činění s možnými kandidáty, navrženými největšími evropskými stranami.

Rozhodující úlohu hrají podle Van Rompuye v Evropě ti, kteří mají blízko k
finančním trhům, a tyto státy a dokonce i města jsou pak odměňovány za svou
loajalitu. Proto se zřejmě Lucembursko a Belgie drží v životní úrovni na špici.

Van Rompuy napsal(a):
Evropa má 28 hlavních měst. Některá jsou důležitější než jiné a mají evropské
instituce. A my jsme závislí na finančních trzích. Na začátku krize jsme měli
pocit, že trhy byly vstřícné v prostoru, ve kterém se přijímala rozhodnutí.

To ovšem neznamená nic jiného, než že se v tomto prostoru vstřícném
finančním trhům nenacházeli volení zástupci národů Evropy. Zato se zde pilně
činili politici, kteří v mnoha ohledech neměli právo rozhodovat o osudu milionů
lidí v Evropě. Viz naše články o osudu ESM a ECB. Ale Rompuyem vychvalované
tzv. "trhy" byly u všech velkých rozhodnutí.

Van Rompuy povrdil otevřeně to, o čem nezávislá média neustále píší.
Evropská unie v současné formě je pouze velký lobbistický spolek nadnáro-
dních koncernů a kartel velkých politických skupin, ať už jsou to evropští
lidovci nebo socialisté, kteří jsou spojeni s finančním průmyslem. A ti
provozují tuto politiku zadlužování národů, nezaměstnanosti a oslabování
celé Evropy.

Evropský parlament v současném složení se tedy stal pouhým rezervoárem
dodatečného finančního zabezpečení politiků hlavních politických stran.
Může ale Evropské komisi předkládat svá přání. Ale ta se jimi - stejně jako
v případě peticemi občanů ohledně práva na vodu - nemusí vůbec vážně
zabývat. Totéž platí o zóně volného obchodu TAFTA, o financování válek,
teroristů, o programu výroby evropských dronů. O všem se jedná za
zavřenými dveřmi. To všechno je mimo jakoukoliv demokratickou kontrolu.

Jsme tedy něco jako cvičené opice, říká nám Van Rompuy. Nízká volební
účast znamená pro technokraty jeho typu výhodu a body v jejich prospěch.
Čím méně lidí se voleb zúčastní, tím lépe pro ně. Oni vědí, že Evropský parla-
ment není pro uskutečňování jejich záměrů překážkou. Jen nás pěkně nechte
v klidu pracovat za zavřenými dveřmi! My víme, co je pro vás nejlepší, tak by
se asi dalo shrnout poselství Van Rompuye pro čtenáře Süddeutsche Zeitung.

Na závěrečnou otázku novinářů, zda byl Herman van Rompuy ve své pozici
nejvyššího představitele EU šťastný, odpověděl:

Van Rompuy napsal(a):
To bylo na radnici v Oslu. Když jsme přijímali Nobelovu cenu za mír pro Evropskou
unii. Uměl jsem si v životě představit leccos, ale tohle ne. Nikdy nezapomenu, jak
Hollande uchopil Merkelovou za ruku a povstali společně. To bylo velmi dojemné.

Dojemné, opravdu. Člověk by se rozplakal, kdyby přitom nemyslel na Sýrii a na
Ukrajinu. Jenom škoda, že EU nedostalo Nobelovu cenu ještě za politiku záchrany
eura, tj. za projekt likvidace evropských národů.

Ale vážně: Jak se k ceně EU vlastně dostalo? Nor T. Jagland je současně
generálním sekretářem Rady Evropy, tedy velké evropské organizace spolufi-
nancované "Organizací na podporu vzniku EU." Ta byla zase mohutně financována
americkou CIA. A dokonce používá stejnou vlajku i hymnu jako EU. Rada Evropy
byla založena roku 1948 v Londýně a měl v ní velký vliv právě výše citovaný Kalergi.
Tak to skoro vypadá, že si Nobelovu cenu míru udělila EU díky CIA sama.

Pro zájemce o hlubší pohled do dějin integračního procesu a odkazy na různé
zdroje doporučujeme odkaz na tyto stránky

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama