Již 100 let se zabíjíme díky stejným lidem

3. října 2014 v 19:59 | Warfare |  Svetovláda
Přesně před 100 lety vypukla první světová válka (28.7.1914 - 11.11.1918).
Tato válka byla důsledkem dlouhodobého imperiálního soupeření světových
mocností o ekonomický prostor, vliv a kolonie (ve své základní podstatě se
tedy nelišila od těch budoucích). Byla vedena mezi tzv. Ústředními mocnostmi,
které představovali Německé císařství, Rakousko Uhersko, Osmanská říše
a Bulharsko na straně jedné a mocnostmi tzv. Dohody, což byli Francie,
Velká Británie, Itálie, Carské Rusko, USA, Japonsko, Belgie, Rumunsko,
Řecko, Portugalsko a Černá Hora na straně druhé.


Tato válka si vyžádala cca 9 911 000 mrtvých (také, což se málokdy uvádí
cca 7 750 000pohřešovaných, tedy se vší pravděpodobností také mrtvých,
jen roztrhaných, nebo znetvořených tak, že jejich těla se buď nikdy
nenašla, nebo nešla identifikovat).

Celkem tedy zřejmě přišlo úplně zbytečně o život, nebo jinak řečeno navždy
zmizelo cca 17 661 000 lidí v důsledku soupeření kapitalistických států a jejich
představitelů o dominanci jedněch nad druhými.

Tyto údaje nejsou žádnou novinkou, většina lidí je zná a lidská lhostejnost
nad tím co bylo, ale již není, je nezměrná. Málokdo se zamyslí nad tím, co
k této válce vedlo, jaký panoval v zemích, které je rozpoutali, politický systém,
nebo kdo za tím vším stál a měl z této války prospěch a zisk.

To, že válka nakonec skončila vítězstvím států Dohody, ví také téměř každý.
Že skutečnými vítězi však byli nadnárodní korporace a bohatí průmyslníci,
si však již odvodí málokdo.

Vlastníci velkých zbrojovek, továren na textil a dolů totiž měli obrovské zisky,
lhostejno na jaké straně a v kterých zemích se v této válce nacházeli.

Tyto podniky, které v různých ve válce znepřátelených státech tolik
vydělávali na lidském utrpení a smrti, spolu totiž spolupracovali (mnohdy měli
dokonce stejné majitele, nebo patřili rozvětveným průmyslnickým rodinám,
žijícím v několika zemích), a měli mezi sebou tajné kartelové dohody.

Díky těmto dohodám umřelo ještě mnohem více lidí, než bylo nutné, protože
tito lidé záměrně prodlužovali válku za účelem zisku.

Pro ještě větší zbohatnutí, již tak velmi bohatých lidí, tedy umírali obyčejní
poctiví pracující, kteří byli nahnáni do války jako zvěř, jako pouhé položky
a čísla v nestvůrném krvavém kšeftu tehdy právě vznikajících nadnárodních
korporací.

Dejme si sem teď jeden konkrétní případ:
Doly na železnou rudu potřebnou na výrobu zbraní a střeliva, se tehdy
nacházeli v Briey-Thionville na hranicích Německa, Francie a Lucemburska.

Vlastnila je Německo-Francouzská rodina Wendelů. Na začátku války ovládala
doly Francie. Tato pánev představovala v roce 1914 místo, odkud pocházela
velká část evropské produkce železné rudy. Její obsazení Německými vojsky
znamenalo, že státy tzv. Ústředních mocností budou mít dost rudy na vedení
války, přesto se tomu Francie nesnažila zabránit.

Francouzský generál Verraux po válce prohlásil, že dostal těsně před
válkou v zapečetěné obálce rozkazy, které mu v případě mobilizace a
vypuknutí války přikazovali vydat doly bez odporu Němcům, (což mělo
prodloužit válku a přinést tak zisky výrobcům děl a dalším průmyslníkům
vydělávajícím na smrti a utrpení lidí).

V průběhu samotné války pak ředitel dolů poslal tajně dopis francouzskému
senátoru Bérengeru, kde ho nabádal k akci, protože pokud by Francouzi
doly znovu obsadili, Němcům by zbyla jen malá zásoba méně kvalitní rudy
z Pruska (zbrojní výroba Německa by se téměř zastavila a Němci by
nemohli dále vést válku).

Francouzský štáb i prezident byli o těchto skutečnostech informováni,
přesto odmítli jakoukoli ofenzívu mířenou na tyto doly. Dokonce zakázali
jakékoli bombardování těchto dolů, nebo vlaků s rudou směřujících z
této oblasti do Německa!!!

Několik odvážných francouzských letců tyto příkazy neuposlechlo a pár
bomb v této oblasti shodilo, za což byli přísně potrestáni. Lze s jistotou
říci, že nebýt těchto tajných dohod mezi průmyslovými kartely a podpla-
cenými politiky, skončila by válka mnohem dříve a ztráty na životech by
byli mnohem menší.

Každá smrt vojáka, nebo civilisty kulkou, nebo dělostřeleckým nábojem
z německých zbraní, vyrobeným z rudy vytěžené v těchto dolech, padá
na vlastníky dolů, průmyslníky a úplatné politiky, kteří takto vydělávali
krvavé peníze bez ohledu na lidské životy.

Toto je však pouze jeden příklad z mnoha. Od té doby na základě podobných
dohod mezi oligarchy, bankéři a korporacemi zemřelo mnoho milionů dalších
nevinných lidí.

Co je na celé věci snad úplně nejhorší, je, že jména těch oligarchů vlastnících
tyto nadnárodní korporace a banky jsou pořád stejná.

Copak se lidé nikdy nepoučí a budou pořád ochotně nastavovat své krky
a umírat jen proto, že se některá z těchto mocných rodin náhodou
nepohodne s druhou?

Jediná válka, která by měla v dnešní době smysl, by byla taková, která by byla
vedena k vybudování nezávislé národní ekonomiky a anulování vlivu těchto
v drahých oblecích se naparujících vrahů, kteří jsou ve skutečnosti zodpovědní
za 99% bídy a utrpení na celém světě.

Autor: Ladislav Kašuka, zdroj: ceskyrozhled.cz
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama